20 anys dels Punts Òmnia a La Mina

A més, al llarg d’aquest any s’ha obert un procés participatiu: #Somnia, en el qual estan col·laborant les persones que han format i formen part del projecte, amb l’objectiu de repensar les seves bases i la seva experiència, i adaptar-se a la nova realitat social i al nou entorn tecnològic.

Al nostre barri, La Mina, comptem amb dos d’aquests punts d’acció i dinamització comunitària a partir de l’apropament de les eines TIC: el Punt Òmnia SSJ – PES La Mina, actiu des del principi del programa: “som dels coneguts com punts antics (dels primers 25 punts dels 114 actuals)”; i el Punt Òmnia del Centre Cultural Gitano La Mina, des de l’any 2005.

A partir del testimoni de dues de les professionals encarregades de cadascú d’aquests Punt Òmnia, el David (PÒ SSJ- PES La Mina) i la Lara (PÒ  Centre Cultural Gitano La Mina), en representació de tots els companys i companyes que han format i formen part d’aquests PO, hem conegut més a fons quina ha estat i és el seu paper al barri al llarg d’aquests anys i la seva participació en el procés de reflexió i reescriptura de la seva línia de treball general.

 

> Què és el que més destacaries de l’acció i el paper del PO al barri durant aquest temps?

David (POSSJ- PES La Mina): “La veritat, el que m’agradaria destacar és que hem estat un espai obert al barri des del primer moment. L’entitat gestora va treballar per donar-se a conèixer i que tothom pogués accedir a les activitats i espais del Punt.

Així, hem atès a veïns i veïnes del barri i de l’entorn proper, entitats amb diferents projectes i grups diversos, professionals d’altres espaisi fins i tot, hem estat formadors d’altres dinamitzadores i Punts.

També destacaria la capacitat del projecte de generar noves propostes i projectes entorn seu: el més destacat és el desdelamina.net però també vam iniciar el projecte Prometeo que cedia equips informàtics a estudiants del barri, les trobades obertes de dinamitzadors, la MOTA (dispositiu mòbil que permet treure ordinadors al carrer), la participació en la FIRST Lego League o l’experiència d’aprenentatge i servei intergeneracional Passa’m memoria.”

Lara (PO CCG LA MIna): “En aquest temps, el que més destacaria de l’acció d’aquest en el barri, i des d’una perspectiva més de vivència personal des del que experimento jo com a dinamitzadora, és que s’ha convertit en un espai comunitari on aprendre, conèixer i créixer de manera compartida, és a dir, oferint-nos eines entre uns i altres, tot acceptant que no tothom ha de saber de tot.”

 

> De quina manera estàs formant part en el procés participatiu #Somnia?

David (POSSJ- PES La Mina): “Vam participar a les sessions presencials de la nostra zona i a la que es va fer per persones dinamitzadores. A més, gràcies a formar part de l’associació de professionals de la dinamització social digital (DinamitzaTIC), he pogut participar del grup motor del procés. Ara queda tota la feina de revisar les aportacions fetes i prioritzar línies de treball.”

Lara (PO CCG LA MIna): “Pel que fa al procés participatiu de repensament de l’Òmnia, he participat fent arribar les opinions de les persones que en fan ús habitual de l’espai o que, si més no, han format part de l’Òmnia en algun moment. D’aquesta manera, he xerrat amb el barri dins i fora de l’espai, així com també he enviat els formularis per a que responguessin tant participants, com professionals del barri, com ex-dinamitzadors.”

> Com estàs visquent l’experiència de formar part d’aquest procés? Què és el que més destacaries?

David (POSSJ- PES La Mina): “El poder compartir el nostre dia a dia amb altres professionals de l’acció social i comunitaria. Malauradament, també reafirmar que el coneixement que es té del nostre projecte (la Xarxa Òmnia) fora d’ell és molt petit i que encara fa falta molta feina de comunicació i difusió.

També destacar que ha estat un procés molt obert, tant a participants com al territori i és molt interessant veure les aportacions de persones que viuen els Punts en entorns molt diferents al nostre (per exemple, zones rurals o centres penitenciaris).”

Lara (PO CCG LA MIna): “Formar part d’aquest procés ha estat per a mi una experiència on poder compartir amb altres dinamitzadors tot allò quotidià de la nostra tasca com a dinamitzadors i del dia a dia de cada Punt en concret. D’aquesta manera, m’he adonat que, tot i ser diferents quant a la població i/o el barri amb el que treballem, compartim opinions i visions quant al nostre paper i les nostres tasques dins de cada entitat.”

 

> Com veus el futur (expectatives) del PO (SSJ-PES La Mina o CCG La Mina)?

David (POSSJ- PES La Mina): “Crec que és un projecte que té una llarga vida i encara som necessaris com referents a l’ús social de les TIC al territori. Actualment, l’escletxa digital no és tant d’accés sinó d’ús (què fem amb la nostra connexió a internet) i les persones necessiten més que mai de sherpas en aquest transit.

També, crec que un projecte com el Òmnia, empoderat amb les eines i els recursos necessaris, pot esdevenir referent en el territori, les persones, les entitats socioeducatives i el treball comunitari seguint el model de les biblioteques públiques o dels FabLabs.”

Lara (PO CCG LA MIna): “Si penso en el futur del Punt Òmnia CCG La Mina, és a dir, en quines expectatives tinc d’aquest, dir que espero que no s’aturi l’acció comunitària que fa amb el barri, ja sigui a través de tallers, compartint un cafè amb els usuaris o col·laborant amb altres entitats a l’hora de fer activitats. També, dir que el dia que marxi (no sabem quan passarà això, per tant, no ens adelantem!), que la persona que vingui segueixi apostant i creient en aquest, en la força que té a l’hora de poder treballar amb la població i que lluiti per contribuir a trencar aquesta bretxa digital que sí que existeix al barri. I ja, per últim, i per llançar la traca, m’encantaria que el dinamitzador del Punt Òmnia CCG La Mina fos una persona gitana en un futur.”

 

 

Com es pot veure, és ben gran la família de la Xarxa Òmnia de Catalunya, és molta la gent que creu en el potencial que tenen les noves tecnologies en el empoderament, dinamització i relacions de les persones i de les comunitats. Persones que estan disposades i motivades a treballar per introduir innovacions tant tecnològiques com socials en pos de la promoció de “la participació, el treball en xarxa i la transformació social busca la millora de la qualitat de vida de les persones i la construcció d’uns barris més acollidors i habitables”.

 

Per acabar, deixem l’enllaç a la notícia publicada en el web de la Xarxa Òmnia en relació a la Jornada 20 anys Òmnia: “Vint anys d’orgull, vint anys de Xarxa Òmnia