“600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins un país”

Aquest novembre s’han complert 600 anys de l’arribada del poble gitano a Catalunya. El Govern de la Generalitat, de la mà del Consell Assessor del Poble Gitano, celebrarà l’aniversari sota el lema: “600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins un país”.

El Consell Assessor del Poble Gitano és un òrgan consultiu i de participació format per a persones gitanes i entitats que treballen amb el poble gitano. Aquest principalment té com a finalitat ajudar a les administracions a aplicar les mesures necessàries per equiparar en oportunitats als gitanos amb la resta de la població.

Durant tot el 2016 es pretenen dur a terme tot un seguit d’actuacions i activitats que no només arribin a la comunitat gitana, sinó que tinguin ressò en el conjunt de la societat, per a promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, i es faci difusió dels seus valors i la contribució d’aquesta cultura al país.

Recordem que el poble gitano és la minoria ètnica més gran d’Europa, amb una població estimada d’unes 90.000 persones a Catalunya. És un poble estigmatitzat socialment degut als estereotips i prejudicis que els han anat definint al llarg de la historia. Per aquest motiu és important i imprescindible la tasca de reconeixement i revalorització que s’està duent a terme, de la cultura gitana, tot i que queda molt de camí per recórrer.

Amb aquest aniversari el Govern també dóna compliment al Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, que té com un dels seus objectius principals promoure la cultura gitana i valorar les aportacions d’aquest poble a Catalunya.

Notícies relacionades d’interès:

MUSEU VIRTUAL GITANO :: 600 anys de l’arribada del poble gitano a terres Catalanes

EL PUNTAVUI :: Un poble dins un país