8 de març, cent anys d’història

El 8 de març és actualment el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i està reconegut per la ONU. Aquest dia conmemora de lluita de la dona per la seua participació juntament amb l’home al camp del treball i la societat. A més aquest any es celebra el seu centenari.

 mimosa.jpg

A més aquest any es celebra la creació de l’entitat ONUDones,una entitat de les Nacions Unides per la Igualtat de Genere i l’empoderament de les Dones

Aquest dia va ser commemorat per primera vegada el 19 de març de 1911 a Àustria, Dinamarca, Alemanya i Suïssa, després que fos creat, l’any precedent, durant la reunió de la Internacional Socialista. Més d’un milió de dones i homes es van sumar a les manifestacions en aquesta primera celebració.

Des de llavors, el Dia Internacional de la Dona s’ha marcat en molts països del món. És un dia en què es reconeix a les dones pels seus èxits independentment de qualsevol divisió, ja sigui nacional, ètnica, lingüística, cultural, econòmica o política. És una oportunitat de reflexionar sobre les lluites i els èxits passats i, més important encara, de mirar cap al futur, cap al potencial i les oportunitats que esperen a les futures generacions de dones.

women.jpg 

Aquest dia ha adquirit una nova dimensió mundial per a les dones dels països tant desenvolupats com en desenvolupament. 

És un moment de reflexionar sobre els progressos que s’han fet, de fer una crida al canvi i de celebrar els actes de valentia i de determinació de les dones en general que han arribat a tenir un paper extraordinari en la història dels seus països i les seves comunitats.

Pots llegir més sobre aquest dia i la seva celebració a l’article de la Viquipèdia i a la web de ONUDones.

La primera imatge es un detall de una mimosa, aquesta planta es un simbol per aquest dia en alguns paisos europeus i la segona, del 1942, pertany a la galeria flickr de la Library of Congress.