Absentisme escolar :: Protocol, antecedents i dades

L’actuació de la Comissió d’absentisme es regeix pel protocol d’intervenció, aprovat el mes de juliol de 2003.

:: índex
> Actuació
> Programa
contra l’absentisme escolar al barri
de La Mina
> Dades
sobre l’evolució de l’absentisme
durant els dos darrers cursos
> Membres

L’actuació de la Comissió
d’absentisme es regeix pel protocol
d’intervenció
, aprovat el
mes de juliol de 2003. El document estableix la
recollida de dades comparatives per poder preparar
les estratègies de treball, el seguiment
individual dels diferents casos, i el procés
d’intervenció per abordar l’absentisme.

El dispositiu es
pot posar en marxa per dues vies diferents. D’ofici,
per part de la Policia local i Mossos d’esquadra,
des del mateix moment que es localitza al carrer
un nen o nena en horari escolar. O, des de l’escola,
quan es detecta un cas d’absentisme reiterat.
És l’escola la que fa la petició
d’intervenció sobre l’absentisme.
Intervindrà una comissió social
que farà el diagnòstic i la proposta
d’intervenció. En els casos més
greus, l’Ajuntament farà un requeriment
a la família a través de la Policia
local, i si no se soluciona el problema el cas
arribarà a la Fiscalia.

L’objectiu
de la Comissió, però, és
evitar que el problema necessiti arribar a l’aplicació
d’aquestes mesures. Per això, es
treballa amb la perspectiva de la prevenció
i dins el programa contra l’absentisme hi
ha en marxa diversos projectes.
Es tracta d’un programa compartit
entre l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs i el Consorci de la Mina
.
El Consorci, des de la seva l’Àrea
de Serveis a la persona, destina un educador amb
dedicació complerta que és el l’encarregat
de desenvolupar els següents projectes:

· Projecte d’absentisme
intermitent
. Té l’objectiu
de reduir el nombre de casos que es detecten,
motivar als pares perquè prenguin consciència
de la importància que té l’escola
per al futur dels seus fills, i acostar escola
i família.

· Projecte de dinamització
de les AMPAS (associacions de mares i pares)
.
Potencia el teixit associatiu i de participació
d’aquests en l’àmbit escolar.
A l’hora que consolida i potencia la seva
autonomia en la gestió directa de l’associació.

· Projecte
d’acompanyament del pas de la primària
a la secundària
. En aquest cas
es tracta de reforçar aquest trànsit,
en el que tradicionalment hi ha una pèrdua
d’alumnes, potenciant els referents positius
de continuar amb l’escolarització.
I s’estableixen coordinacions entre l’àmbit
del lleure i el de l’escola. Així
per exemple, els nois i noies del Club de lluita
de La Mina tenen el requisit d’anar a
l’escola i aprovar per poder seguir inscrits
al Club. El mateix passa si van al casal o altres
activitats de lleure del barri.

^
amunt

:: Programa contra l’absentisme
escolar al barri de La Mina de Sant Adrià
de Besòs

Antecedents

Curs 2001-2002
Es posa en marxa el projecte d’intervenció
immediata dirigit als pares.

– Visita familiar
– Apropament escola-família
– Missatge en un llenguatge positiu i motivador
sobre la importància de que els nens
i nenes, nois i noies vagin a l’escola
i finalitzin la seva formació acadèmica.

Curs 2002-2003
Constatació de que a partir dels 10/11
anys els nens i nenes són molt autònoms
perquè la família delega en ells
la decisió d’anar o no a l’escola.

Aleshores pren forma i es desenvolupa
un nou projecte que en aquest cas va dirigit
directament als infants Projecte d’acompanyament
de la Primària a la secundària.

Curs 2003-2004
Es posa en marxa el Projecte d’acompanyament.

– dinàmiques de treball
i reflexió a classe,
– Presentació de testimonis de membres
de l’ètnia gitana que puguin
servir de referent als alumnes de cara a comprendre
la importància de seguir l’escolarització
fins al final
– Es treballa en xarxa comunitària
de manera que els nens i nenes del barri reben
a l’escola i també a les activitats
esportives, culturals i de lleure que fan
fora de l’escola el mateix missatge
i els mateixos requeriments.

^
amunt

:: Dades sobre l’evolució
de l’absentisme al barri de La Mina durant
els dos darrers cursos

· Població en edat
escolar (3-16 anys) del barri de la Mina ::
1.700.

Cal tenir en compte
que el 65,5 per cent d’aquests 1.700 s’escolaritza
fora del barri, per tant és un 34,5 per
cent els que estan inscrits a les escoles del
barri.

Les xifres d’abstenció
següents són, doncs, sobre aquest
34,5 per cent que s’escolaritza al barri.

Abstenció
CEIP La Mina (primària)

2002 – 2003 46,9%
2003 – 2004 28,5 %
disminució de l’abstenció
d’un curs al següent 18,4%

Abstenció
IES Fòrum 2004 (secundària)

2002 – 2003 89 %
2003 . 2004 81 %
disminució de l’absentisme d’un
curs al següent 8%

Cal destacar que l’esforç
principal del Projecte d’acompanyament de
primària a secundària es posa en
el curs de primer d’ESO.
En aquest cas els resultats són força
més esperançadors.

Abstenció
IES Fòrum 2004 Primer d’ESO

2002 – 2003 85%
2003 – 2004 66%
disminució de l’absentisme d’un
curs al següent 19%

Els casos més greus
d’absentisme es troben en els cursos de
4t i 5è d’ESO.

^
amunt

:: Membres Comissió
absentisme

· Consorci del barri de
La Mina
· Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs, Departament d’Educació
· Inspecció d’Ensenyament
· Equip Assessorament Pedagògic
· Mossos d’esquadra
· Policia local
· Serveis socials
· CEIP Cascavell (barri Besòs
de Sant Adrià) té molts alumnes
que provenen de La Mina
· CEIP La Mina
· IES Fòrum 2004
· Plataforma d’entitats

:: Associacions convidades

· Casal Juvenil La
Mina
· Casal Infantil La Mina
· Club de futbol Tramuntana La Mina
· Club de Lluita La Mina
· Centro Cultural Gitano La Mina
· Centre d’atenció Primària
La Mina
· Escola de la pau La Mina
· Fundació Pere Closa
· Grupo Unión La Mina
· Revista Mira la Mina
· Ràdio La Mina

^
amunt

:: + info
>


Absentisme escolar
:: Festa "A l’escola vaig"

[desdelamina.net]
23/06/2004

[] [] []