Acció ciutadana versus la llei Òmnibus

La Llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica (coneguda com a llei Òmnibus) i la forma de presentar i tramitar-la al Parlament han provocat tota una campanya ciutadana de presentació d’al·legacions. Aquesta llei proposa reformar una vuitantena de normes legislatives i no estava present a cap programa electoral.

 omnibus.jpg

Per aixó la FAVB mostra el seu recolzament al moviment vers aquesta llei: "Ens oposem a una Llei Òmnibus, que pretén modificar d’una tacada i sense debat parlamentari 100 lleis anteriors i que afecten a matèries cabdals com l’urbanisme, el dret a l’habitatge, la protecció del medi ambient, afavorint l’especulació urbanística i la privatització de la cobertura sanitària"

Ecologistes en Acció també es suma aquest moviment al tenir en compte que "sota aquestes modificacions, de les quals es desprèn una clara voluntat privatitzadora de serveis públics, desprotecció del medi ambient en benefici de lobbies empresarials o “l’empresarialització” de la cultura, no es troben justificades en la Memòria que acompanya l’Avantprojecte, cridanerament breu (7 pàgines) per justificar la necessitat d’una norma tan extensa i amb conseqüències tan importants per a la ciutadania."

omnibus_per_gent_normal.jpg

(feu clic a l’imatge per veure-la més gran)

I tu pots sumar-te a la iniciativa popular de presentar al·legacions en matèria Medi Ambient  (protecció del Cap de Creus, la llei reguladora de residus, prevenció i control ambiental de les activitats, ordenació sostenible de la pesca, l’accés motoritzat al medi natural,…), en matèria de Sanitat (representació empresarial al Servei Català de la Salut i als Consells Territorials, ús i gestió dels bens de Institut Català de la Salut per tercers i amb finalitat de lucre, assistència sanitària a les persones empadronades a  Catalunya per menys de 6 mesos,…) i en matèria de Cultura (papers i tasques de l’Institut Català de la Creació i les Empreses Culturals, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i la Institució de les Lletres Catalanes) i en matèria de Serveis Socials (una reducció de potestat legislativa de les entitats locals per prendre decisions, una promoció de la iniciativa privada i un reducció d’ajudes a les persones que ho necessiten en un moment determinat de la seva vida, a les institucions que protegeixen menors, a les que protegeixen les dones, i a les que gestionen adopcions)

La data límit per a lliurar-la és el 20 de juny (fins les 15.00) Podeu fer-ho en persona al Gabinet Jurídic de la Generalitat (c/Jaume I, 2-4, 08002 Barcelona) o via correu electrònic: gbjuridic.presidencia@gencat.cat

fonte.jpg

També pots consultar les al·legacions d’Ecologistes en Acció a la seva web i signar la seva petició a Actuable.

La foto amb l’esquema sobre la Llei Omnibus esta extreta de la galeria flickr de Assamblea Sant Andreu