Aprovació del pla d’expropiacions del bloc de Venus i anunci de pla de transformació del barri: apunts i qüestions

 • Categoria de l'entrada:Espai públic

Ara just fa una setmana, el departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya va anunciar en una nota de premsa l’aprovació definitiva del pla expropiacions del bloc de Venus i, alhora, una continuació del Pla de Transformació del barri iniciat l’any 2000 amb vuit actuacions noves a La Mina.

Tot i que es pot entendre que tot forma part d’un mateix projecte que cerca la transformació del barri, creiem que cal separar els dos anuncis pel pes específic que suposen a la població de La Mina.

Aprovació del projecte d’expropiació de Venus

Per una banda, ens trobem amb l’aprovació final del projecte d’expropiació i reallotjament, pas previ a l’enderroc de l’edifici de Venus, que ha de servir per a dotar d’opcions a totes les famílies afectades que han de marxar dels pisos on viuen. En aquest sentit, però, i basant-nos en la informació facilitada a la nota de premsa, de novetats n’hi ha més aviat poques respecte del plantejat ara fa un any, més enllà del fet que el projecte ha quedat finalment aprovat.

Sabem que els veïns i veïnes seran informades d’aquest fet aquesta mateixa setmana, però és molt possible que encara quedin algunes qüestions per resoldre a l’espera de nous esdeveniments.

Així, per exemple, tot sembla indicar que encara no se sap de forma clara com es produirà el buidatge de l’edifici que, no oblidem, s’espera que s’allargui durant uns quants anys a mesura que les famílies van marxant segons les diferents opcions possibles.

Tampoc sabem quines mesures es volen prendre per tal de trobar els aproximadament cent habitatges que, a més a més dels 30 que ja s’han aconseguit i els 70 que es volen construir, es calcula que faran falta per poder reallotjar totes les famílies amb dret a fer-ho i que s’hi vulguin acollir.

Esperem que aviat es vagin resolent aquestes qüestions, i que totes les veïnes del bloc puguin resoldre la seva situació de forma satisfactoria després de tants i tants anys d’espera.

Anunci del pla ‘La Mina amb futur’

Probablement, l’anunci de la continuació del pla de transformació de La Mina iniciat l’any 2000, és el que més incògnites ens ha deixat després de llegir el comunicat de premsa. En total es presenten vuit actuacions al barri, algunes de les quals ja va mencionar Oriol Amorós fa unes setmanes entrevistat a Ràdio Badalona. Són aquestes:

   • Seu administrativa de la Generalitat i un servei social especialitzat per definir (edifici d’oficines).
   • Habitatges per reallotjament de bloc Venus: 70 pisos.
   • Actuacions per polítiques públiques d’habitatge: promoció de 250 pisos nous.
   • Remodelació Integral Interior Casal Cívic la Mina.
   • Enderroc de l’edifici Venus i construcció d’un centre educatiu d’ensenyament.
   • Escola bressol.
   • Plataforma de serveis per la gent gran.
   • Centre internacional de Lluites Olímpiques.

Algunes de les actuacions anunciades ja eren conegudes al barri, com és la remodelació del Casal Cívic i Comunitari, o la construcció d’un bloc de pisos al solar de darrere l’Espai Cultural Font de La Mina per a reallotjar famílies del bloc de Venus. Les altres, però, han estat una sorpresa per a moltes veïnes, que se n’han assabentat a partir de la premsa sense que se les hagi tingut en compte per establir prioritats o codissenyar el pla.

L’anunci no aporta cap previsió de dates d’execució de les actuacions, tot i que és evident que moltes d’elles es trigarà força anys a poder-se iniciar, com és el cas de la construcció del centre educatiu, que requereix el previ enderroc de Venus. Això no ha impedit que el comunicat de premsa s’acompanyi amb imatges dels edificis a construir, com si aquests ja estiguessin dissenyats i definits. Tampoc es fa menció dels possibles pressupostos necessaris per a dur-los a terme.

Tot plegat ens fa ser molt cautelosos a l’hora d’il·lusionar-nos per unes actuacions de què encara en sabem massa poc. Esperem que, més aviat que tard, el projecte sencer es faci públic i que els responsables de les diferents administracions el puguin presentar i explicar com cal a les veïnes del barri.

L’equip redactor del desdelamina.net seguirem pendents de les novetats que hi pugui haver, per tal d’actualitzar la informació d’unes actuacions amb tanta transcendència al barri de La Mina.