Art Urbà al Parc del Besòs

El Pla d’Art Transformador organitza una jornada d’art urbà acompanyada de música, jocs, reciclatge i percussió.

El barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs està en transformació. Nous equipaments, habitatges, rehabilitació d’edificis existents… Això implica una modificació evident del paisatge urbà i la conseqüent presència continuada d’obres: tanques, bastides, ciment… provocant que la millora que es fa evident del futur suposi certes incomoditats en el present.

Tanmateix, la transformació va molt més enllà de la mera “façana” amb la recerca d’una nova concepció del barri. En aquesta nova concepció, la cultura, l’art i les noves tendències incideixen clarament aportant nous canvis al barri. Una manera d’unificar ambdós conceptes de transformació, és aprofitar les nombroses obres que hi ha al barri i “vestir-les” d’art urbà.

Zona Jove, a través del Pla d’Art Transformador i amb la col·laboració de diferents individus i agents, tant del propi barri com de fora del mateix, genera dinàmiques que rellencen la imatge del barri, promocionant-lo i esvaint la imatge negativa que encara és viva en bona part de la ciutadania que el coneix sols per referències mediàtiques. En donar la veu a la població juvenil com a motor de canvi, expressada a través de la creació artística, el futur del barri anirà tenint una representació clara i compartida en els diversos espais públics. A més, l’art en cada cantonada, farà més agradable el tràngol de pols i soroll.


[Foto: Consorci del Barri de la Mina]

El “Pla d’Art Transformador” emmarca diferents activitats, totes relacionades amb l’art urbà i amb la diversitat de tendències i disciplines artístiques. Aquestes accions tenen una expressió concreta en cada calendari anual (enguany PAT’07) , però bastint un continu que s’anirà conformant d’acord amb les propostes que els propis col·lectius juvenils facin arribar.