CENTRE OBERT GRUPO UNIÓN :: Setmana Temàtica (Dilluns)

Aquest curs 2006-07, els nois i noies del Centre Obert del Grupo Unión, descobriran moltes coses sobre l’autonomia

Aquest curs 2006-07, els nois i noies del Centre Obert del Grupo Union, descobriran moltes coses sobre l’autonomia.

A partir d’un centre d’interès cada any treballem un objectiu educatiu amb els infants i aquest any coneixerem les aventures del Quixot i l’ideal cavalleresc d’assolir l’autonomia.

Durant tot el curs cada mes ambientarem totes les activitats d’una setmana en això, és el que diem la Setmana Temàtica.

Durant la primera Setmana Temàtica els nois i noies s’han pogut introduir en la història.


[Foto: Grupo Unión]

El dilluns 6 de novembre van conèixer a Miguel de Cervantes.


[Foto: Grupo Unión]

Els va comunicar que volia escriure la segona part del Quixot,


[Foto: Grupo Unión]

una edició adaptada a l’actualitat i que per a això estava buscant uns protagonistes que poguessin ser uns bons cavallers.


[Foto: Grupo Unión]

A partir de diferents proves van poder conèixer qui era el Quixot i el començament de la seva història: “En un lugar de la Mancha…” imprescindible per poder ser els protagonistes de la segona part.


[Foto: Grupo Unión]


[Foto: Grupo Unión]


[Foto: Grupo Unión]


[Foto: Grupo Unión]


[Foto: Grupo Unión]

Al llarg de les diferents setmanes temàtiques els nois i noies aniran descobrint l’autonomia en els diferents espais de la seva vida (escola, família, amics, barri, preju) a través de diferents aventures del Quixot.