Ciutadans i el barri

Comencem amb la publicació de les respostes dels alcaldables a Sant Adrià a les properes eleccions municipals al qüestionari sobre el barri que els vam fer arribar fa unes setmanes. La primera candidatura ha sigut Ciutadans i els seu cap de llista Fausto Ramírez.

Ciutadans i el barri

Recordem que desdelamina.net ham proposat uns interrogants concrets sobre temes generals que ens semblen d’interès per la gent del barri. Així entenem que el missatge, les propostes i els plantejaments que els partits tenen respecte el barri, la seva realitat i millora es fa més proper i entenedor. Les preguntes les vam publicar fa una setmana i aqui us deixem amb la resposta de Ciutadans.

(Les preguntes estan resaltades en negreta)

 

1.- El consum i tràfic de droga, és una realitat quotidiana del nostre barri. Quines accions tenen pensades per treballar i afrontar el fenomen?

Considerem que aquest fenomen s’ha d’afrontar considerant als addictes com a malalts i als traficants com a delinqüents. Així, es necessari fer un cens d’addictes per poder donar-los suport i ajudar-los a superar la seva addicció i, alhora, aconseguir una bona coordinació entre la policia local i la resta de cossos policials per lluitar de manera efectiva contra els traficants.

 

2.- Alguns dels veïns del barri son afectats pels reallotjaments previstos en el Pla de Transformació del barri. Aquest procés ja s’ha iniciat, no sense protestes, i es preveu que finalitzi en breu, quines propostes tenen previstes per a la seva finalització?

Considerem que el Pla de Transformació es positiu pel barri. El que cal és que ambdues parts, ajuntament i veïns, compleixin amb els compromisos assolits al llarg del període de negociació inicial. De totes maneres, caldrà valorar, cas per cas, si es donen situacions que no es van preveure a l’inici i que impedeixin als veïns de complir amb els seus compromisos.

 

3.- La salut és un tema cabdal per tots els municipis. Al barri, el CAP és un dels serveis més destacats per la seva utilitat, presència i història. Dins del Pla de Transformació del barri es plantejava una ampliació del CAP però encara es troba en fase de projecte. Quina és la seva posició davant aquest tema?

El CAP ha de estar dimensionat en funció de la població a la que dona servei, que al barri de la Mina es molt extensa. Aquest dimensionament a de tenir en compte, prioritàriament, el personal que dona el servei. Si no és possible invertir ara en la seva ampliació física, pot ser que calgui plantejar-se redimensionar el personal per millorar el servei.

 

4.- L’educació és clau de volta pel barri i el seu desenvolupament, però, lamentablement, l’absentisme és un dels factors més determinants actualment. Quines mesures tenen previstes per millorar l’escolarització dels infants i joves del barri?

Volem impulsar, com ja es fa a altres poblacions, la implantació d’associacions de suport a l’infant, basades en el voluntariat, en col·laboració amb treballadors/es socials de l’ajuntament que recollint als nens/es pels matins, els portin al collegi i, a la sortida, els portin a un espai on tinguin suport per fer les feines escolars.

 

5.- El Pla de Transformació i el Consorci del Barri han sigut prorrogats per cinc anys. Quina seria per vostè i el seu partit l’avaluació del que ha sigut el Pla de Transformació del barri?

Des de el punt de vista urbanístic, el Pla ha estat molt positiu ja que la millora del barri és evident. Considerem que la major part de la feina per fer és de tipus social i de projecció del barri. Aquest últim punt, la projecció del barri cap a l’exterior, és fonamental per aconseguir la normalització del barri i la diversificació de la seva població.

 

6.- La seguretat ciutadana és una de les preocupacions i situacions que afecten a tothom, quina és la seva posició respecte les actuacions que ja es porten a terme en el barri i quines propostes sobre aquest àmbit?

Considerem que la implantació de una comissaria dels mossos ha estat un encert ja que ha ajudat a fer del barri un lloc. Tot i això, creiem que cal implantar, com a la resta de barris, una policia de proximitat, que conegui a les persones i detecti els problemes que es generen al barri, permetent realitzar una tasca de prevenció en àrees com la violència de gènere o l’absentisme escolar.

 

7.- L’ imatge publica del barri no ha millorat amb el temps. Quan surt als mitjans de comunicació encara moltes vegades és per reafirmar els estereotips i prejudicis que hi ha sobre ell. Quines polítiques preveuen per millorar aquest aspecte?

La única manera en que la gent de fora del barri pot canviar la seva imatge del barri es anant-hi. Per això cal organitzar activitats interessants per la gent de fora del barri, especialment per la gent jove, com concerts,  esdeveniments esportius i actes culturals, preferiblement amb la implicació de la gent del barri.

8.- L’associacionisme, la participació ciutadana, les mobilitzacions… han sigut factors clau històricament en el desenvolupament del barri. Què en pensen del baix moment actual de l’associacionisme i del sentiment de desmotivació que es respira entre els veïns/es?

Aquest es un fenomen d’àmbit global que afecta a tota la societat i que està molt relacionat amb les polítiques de dissociació dels àmbits polític i social que venim denunciant des de Ciutadans. Per això, al programa de ciutadans incorporem mesures per incrementar la transparència del ajuntament i implicar al conjunt de la societat mitjançant la participació directa de la ciutadania en la gestió municipal. Només si els veïns veuen que s’els escolta i que la seva veu serveix per influir les polítiques municipals que els afecten recuperaran l’il·lusió que l’associacionisme requereix.

9.- desdelamina.net és un projecte de dinamització sociocultural a partir de l’ús de les TIC. Per això pensem que aspectes com l’alfabetització digital, l’accés a Internet i l’us de recursos 2.0, són eines molt vàlides per transformar i millorar la realitat de les nostres comunitats. Voldríem acabar preguntant quines són les seves propostes per a millorar l’ús d’aquestes eines en el barri?

Al programa municipal de Ciutadans per Sant Adrià de Besòs incorporem la necessitat de desenvolupar una política d’alfabetització digital a tot el municipi i de transformar la web de l’ajuntament en una eina de servei als ciutadans i de comunicació entre l’ajuntament i la ciutadania. En el cas del barri de La Mina, el centre neuràlgic de la implantació de les TIC és la biblioteca, que hem d’aconseguir convertir en un pol d’atracció del jovent del barri. Per això es necessari que repensem el paper de la biblioteca i ens oblidem de la concepció tradicional que tenim d’aquests espais, especialment en un moment on el paper perd protagonisme en front dels formats digitals. Cal que la biblioteca sigui un centre de irradiació cultural, en qualsevol format, i que des de la biblioteca es mantingui una actitud activa per arribar als ciutadans, abandonant el seu rol passiu tradicional.

 

A desdelamina.net agraim la bona rebuda a aquesta proposta i les seves respostes.

Recordem que els nostres articles es poden comentar i que pots descarregar-te les respostes en format pdf.