Coneix el teu barri, una experiència d’educomunicació a La Mina

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

Recentement, desdelamina.net ha aconseguit una copia del video "Coneix el teu barri", realitzat al curs 2001 – 2002, a partir d'una experiència de treball entre Teleduca i el aleshores institut de secundaria del barri, l'IES La Mina.

Aprofitem per fer un exercici de memòria envers al treball educatiu que s'ha realitzat al barri i publiquem el video al nostre canal de YouTube.

 

 

La proposta Coneix el teu barri, aborda la producció audiovisual com a eina de mediació i de diàleg social. Des de Teleduca, educació i comunicació, conjuntament amb Clot RTV i Drac Màgic es va crear i estructurar un crèdit de síntesi adreçat a alumnes de 2n cicle d’ESO amb el nom d’Investiguem el barri.

La proposta es dirigeix a totes les àrees i conté tot un seguit d’activitats experimentals de treball amb premsa i televisió. La idea del crèdit és que els alumnes puguin investigar i conèixer millor el seu propi entorn, al mateix temps que aprenen les possibilitats expressives del llenguatge periodístic i audiovisual i passen per totes les fases d’elaboració d’un reportatge de televisió.

L’equip pedagògic de l’IES La Mina, va fer arribar a Teleduca, educació i comunicació una demanda per proposar a un grup d’alumnes del centre, una activitat de producció audiovisual que partís del treball amb l’entorn i del reconeixement del propi barri. Se’ls va parlar del crèdit de síntesi Investiguem el barri i els va interessar.

Es va adequar el crèdit a les necessitats i possibilitats del grup de 1r d’ESO amb el qual es volia dur a terme l’experiència i que estava format per 12 alumnes. L’adaptació que es va fer posava menys accent en un acostament que afectés directament totes les àrees per una aproximació més global que aprofundia en un treball in situ en el barri, tot cercant una nova mirada. Aquest treball s’orientava a aconseguir un millor coneixement i una major valoració de l’entorn propi, a la vegada que s’aprenia a realitzar un producte audiovisual que serviria per donar a conèixer el barri a l’exterior.

Per desenvolupar aquesta experiència amb l’IES La Mina es va fer servir una metodologia de treball basada en l’aprenentatge in situ a través d’activitats d’anàlisi, de documentació sobre el terreny i també de posada en pràctica de totes les fases d’elaboració d’una producció audiovisual. El treball es va dividir en diferents fases: descoberta del llenguatge audiovisual i el maneig de la càmera, investigació de l'entorn proper, descoberta d'altres barris, elaboració del reportatge audiovisual (pre-producció i guió més sessions de gravació), edició del video final i avaluació de l’experiència.

Davant dels bons resultats assolits, l’IES La Mina  va decidir continuar treballant en aquest línia amb les entitats col·laboradores i promotores de l’experiència per consolidar i aprofundir els aprenentatges assolits per els nois i les noies.