CONSELL DE PARTICIPACIO

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

Informació, participació i educació, principals eines per aconseguir una Mina més neta i cívica

Els problemes de la neteja als carrers i la manca de civisme cal resoldre’ls per la via de l’educació, la participació i la informació; o dit d’altra manera, buscant la sensibilització i la implicació d’una majoria de la comunitat de veïns del barri. Aquesta és la conclusió del Primer Consell de Participació que es va celebrar el passat 29 de setembre al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, organitzat pel Consorci del barri i l’Ajuntament de la ciutat.

El gimnàs de la nova escola de la Mina va acollir des de les 7h de la tarda i fins les 10h de la nit uns 200 veïns i veïnes del barri i un nodrit grup dels tècnics que hi treballen.
L’alcalde, Jesús Maria Canga, i la tinenta d’alcalde, Mari Carmen Manchado, i el secretari general del departament de Benestar i família, Antoni Segarra també van assistir a aquest primer consell de participació.

Desprès d’una primera salutació de benvinguda i una presentació general dels objectius del Pla de transformació que s’està executant al barri, es van organitzar 9 grups de treball entre els assistents per poder discutir a fons les propostes que hauran de millorar la neteja dels carrers i lluitar contra l’incivisme. Els grups petits, d’unes 10-15 persones, van dedicar prop de dues hores a discutir i plantejar solucions a aquests dos problemes que afecten la convivència al barri, i posteriorment a sintetitzar les propostes.
Al final de la trobada, altre cop tots reunits al gimnàs, la responsable de dinamitzar els grups de treball va donar a conèixer a grans trets les conclusions, que de manera definitiva es presentaran d’aquí a tres setmanes.

Entre les conclusions recollides hi ha:

L’adaptabilitat dels contenidors d’escombriaires perquè tothom, gent gran, disminuïts i els menuts de la casa els puguin fer servir.

La creació de brigades populars de vigilància per vetllar per la bona convivència al barri.

Informació clara i visible dels horaris i dies dels serveis de recollida de mobles.

Dotar el barri de més pipicàns.

Organitzar campanyes de sensibilització.

Aplicació estricta de les ordenances municipals, i fins i tot, la modificació d’algun dels seus articles per garantir l’eficàcia de la feina de la policia municipal.

Imposició de multes als responsables d’embrutar el barri i tenir comportaments incívics.

Pel que fa a l’educació i sensibilització dels infants i joves es va subratllar la necessitat de responsabilitzar els pares i mares en l’educació cívica dels seus fills i filles, així com, la coordinació de tots els agents socials implicats en l’educació i el suport als programes de lluita contra l’absentisme.

>Fotos relacionades a l’article publicat a desdelamina.net