Consorci :: Construcció del Nou Centre d’Ensenyament Infantil i Primària de La Mina

Un equipament escolar modern i compartit amb els veïns.

:: Estat de les obres del nou CEIP el passat 20 de maig [Foto: desdelamina.net]
:: Estat de les obres
del nou CEIP el passat 20 de maig [Foto:
desdelamina.net]
:: Estat de les obres del nou CEIP el passat 20 de maig [Foto: desdelamina.net]
:: Estat de les obres
del nou CEIP el passat 20 de maig [Foto:
desdelamina.net]

El Consorci del barri de la Mina
s’ha fet càrrec de la construcció
del nou Centre d’Educació Infantil
i Primària. L’edificació de
la nova escola que ha suposat una inversió
total de 4.200.000 Euros (700 milions de pessetes),
és un pas més en l’aposta
decidida que fa el Consorci de la Mina pel treball
educatiu amb els infants del mateix barri.

Es tracta d’un equipament
escolar organitzat en tres cossos principals transversals
relligats pels espais exteriors que conformen
els patis d’esbarjo i les pistes poliesportives.
I que està situat al bell mig del barri
de la Mina, molt a prop de l’antic centre
d’ensenyament.

El projecte de l’arquitecte
Esteve Puigdengolas té en compte que la
nova escola ha de possibilitar un ús social
i esportiu per al col·lectiu de veïns
del barri de la Mina, més enllà
de l’horari escolar. El gimnàs és
a l’hora sala d’actes polivalent,
les pistes poliesportives estaran obertes a les
activitats culturals i socials del barri, i la
biblioteca tindrà una entrada exterior.
L’escola compleix la normativa d’accessibilitat
i barreres arquitectòniques, i està
dotada d’ascensors.

L’edifici docent segueix els
requisits de les noves construccions escolars
tal com regula el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat. Així, totes les aules
donen a l’exterior i tenen connexió
informàtica. Hi ha aules destinades al
desenvolupament de la psicomotricitat, les activitats
audiovisuals i musicals, i les arts plàstiques.
També hi ha aules específiques per
a l’aprenentatge de les noves tecnologies
de la informació i la comunicació,
i l’aula de natura-hivernacle.

A prop de tothom

El nou Centre escolar es construeix
en el mateix cor del nou barri de la Mina. L’entrada
principal serà per la futura Nova Rambla
que ja s’està construint en aquests
moments, i l’edifici quedarà delimitat,
a l’altre costat, per la prolongació
del carrer del Mar.

El primer tram del solar l’ocupa
l’edifici d’Educació Infantil
que té planta baixa i un pis. Orientat
directament al sud per aprofitar al màxim
les hores de sol. Entre aquest edifici, que queda
independent de la resta del centre, i l’avinguda
Manuel Fernández Márquez hi ha 554
metres quadrats de pati pels més petits,
els de 3 a 6 anys.
El segon edifici acull les aules de Primària
distribuïdes en tres plantes que queden elevades
i que creen una zona porxada a la planta baixa
que comunica el pati dels més grans amb
les pistes poliesportives que hi ha a l’altre
costat d’aquest cos del centre escolar.

Entre l’edifici d’Infantil
i el de Primària, disposats perpendicularment
als dos costats del solar i a nivell de planta
baixa, hi ha el menjador de 220 metres quadrats,
tot al llarg del carrer Mar. I l’accés
a l’escola, les oficines, la sala de professors
i la biblioteca, són a la banda de la Rambla.
Els espais de treball del professorat, despatxos,
sala de professors, direcció i cap d’estudis
ocupen 130 metres quadrats.
A l’extrem nord del recinte hi ha el gimnàs
que juntament amb les instal·lacions adjacents
disposen de 335 metres quadrats, deixant un espai
intermig amb el cos de l’edifici de Primària
per a les pistes poliesportives exteriors.
En total entre el pati de Primària, la
zona porxada i les pistes poliesportives els infants
de 6 a 12 anys disposaran de 2.264 metres quadrats
d’espai exterior.

Aquest edifici disposat transversalment
obté una bona orientació cap el
Sud que permet la instal·lació de
plaques d’energia solar sobre la teulada
plegada del gimnàs per escalfar l’aigua
de les dutxes, que poden subministrar fins a un
60 per cent del consum d’energia.

 

:: FITXA TÈCNICA

Escola d’educació Infantil
i Primària de 3 línies

– Inversió de les obres:
4.200.000 Euros (700 milions de pessetes)
– 2.985 metres quadrats de construcció
– 2.800 m2 de patis i pistes esportives exteriors.

Característiques:

– Pati Infantil: 554 m2
– Pati Primària + Pistes poliesportives
+ zona porxada: 2.264 m2
– Gimnàs-Sala Polivalent i serveis: 335
m2
– Menjador (200 places): 220 m2
– 2 Aules de psicomotricitat: 120 m2
– Biblioteca: 70 m2
– 3 Aules de música i audiovisuals: 135
m2
– Aula de natura-hivernacle: 45 m2
– Espais de treball del professorat: 130 m2
– Despatx Associació de mares i pares
d’alumnes amb accés independent