Conveni de col·laboració entre Endesa, Sant Adrià i la FIT

L’acord possibilitarà la construcció de la nova seu de la Fundació a Sant Adrià, i la inserció al mercat laboral de persones en risc d’exclusió social.

El president d’Endesa, Manuel Pizarro, l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Jesús M. Canga, i el president de la Fundació Formació i Treball (FIT), Manuel Ribas Montobbio, han firmat avui a l’ajuntament adrianenc un conveni de col·laboració mitjançant el qual no noméses potenciarà la construcció de la nova seu de la FIT en aquest terme municipal sinó que es vetllarà per la inserció laboral de persones amb grans dificultats per incorporar-se al mercat de treball.

Així, la nova seu de la FIT –de la qual ja s’ha col·locat la primera pedra- s’està construint en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i Fecsa Endesa col·laborarà amb el disseny d’una instal·lació elèctrica emblemàtica i sostenible mitjançant un projecte d’energies renovables, d’acord amb els eixos de totes les entitats. D’aquesta manera, la FIT podrà respondre a les seves tasques ja consolidades i obrir noves línies d’activitats.

La Fundació FIT, promoguda per Càrites Diocesana de Barcelona, té com a principal objectiu la formació i inserció laboral de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat ordinari, a través dels altres principis bàsics de l’organització: la formació i la sostenibilitat.

Així, Endesa, companyia fortament arrelada a Sant Adrià de Besòs, podrà, amb aquest conveni, contribuir, ja sigui directament o a través dels seus contractistes, a facilitar la incorporació en pràctiques d’alumnes de la FIT, en tasques com la construcció i manteniment d’instal·lacions, lectura de comptadors, atenció telefònica, treballs de tala i esporga i altres actuacions. En totes aquestes activitats d’inserció i formació es prioritzarà, a través de l’Ajuntament i del Consorci de la Mina, la inclusió en aquests programes de residents de Sant Adrià de Besòs i en especial del barri de la Mina.