Conveni per a la creació de la Comissió Tècnica del front marítim Sant Adrià de Besòs-Badalona

Aquesta comissió serà l’encarregada de transformar urbanísticament l’àmbit territorial del marge esquerre del riu Besòs.

Els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, el Consell Comarcal del Barcelonès, Endesa, la immobiliària Reyal Urbis, S.A. i l’empresa pública Barcelona Regional han signat aquest migdia un conveni per a la creació de la Comissió Tècnica del Front Marítim de Sant Adrià de Besòs i Badalona. El conveni implica el compromís conjunt d’impulsar la transformació urbanística de la zona, amb la condició prèvia del tancament efectiu de la central tèrmica i la posada en explotació comercial de la Central de Cicle Combinat que permeti cobrir les necessitats energètiques de l’àmbit.

La signatura ha tingut lloc a les oficines de cicle combinat que Endesa té a Sant Adrià de Besòs i els signataris han estat l’alcalde d’aquesta població, Jesús Maria Canga, l’alcaldessa de Badalona, Maite Arqué, el president del Consell Comarcal del Barcelonès, Joan Carles Mas, el director corporatiu de Serveis i tecnologia d’Endesa, Antonio Pareja, l’apoderat de la immobiliària Reyal Urbis, S.A., David Gispert i Juan Carlos Montiel, director gerent de Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infrastructures, S.A.

El conveni subscrit avui posa de manifest l’acord de totes les parts signants d’establir una proposta conjunta d’ordenació d’aquests terrenys situats al front marítim del marge esquerre del riu Besòs i ubicats en una major part a Sant Adrià i en una menor part a Badalona. La propietat del terrenys és compartida entre el Consell Comarcal del Barcelonès i l’Ajuntament de Sant Adrià – un 31,5% de la superfície total, establerta en 286.806 m2 – la immobiliària Reyal Urbis que té la titularitat d’un 25,4% de la zona, dedicada a activitats industrials, i la central tèrmica d’Endesa, situada entre Sant Adrià i Badalona, que ocupa un 43,1% dels terrenys.

La Comissió Tècnica, dirigida i coordinada pel Consell Comarcal del Barcelonès i de la què formaran part totes les entitats que participen en l’actuació, tindrà com a principal comesa l’impuls de la transformació urbana del sector. La Comissió enllestirà la fase inicial del desenvolupament del sector amb tots els estudis tècnics necessaris (topografia, patrimoni, conveniència de reutilització dels edificis, anàlisi del subsòl, directrius urbanístiques generals i específiques, i definició del sistema de gestió i les etapes d’execució). Els treballs desenvolupats per la Comissió Tècnica i el conveni subscrit avui seran la base per a la posterior gestió urbanística, amb la constitució de les entitats urbanístiques que s’escaigui i amb l’objectiu i el compromís, adquirit per totes les parts, d’impulsar tots els mecanismes necessaris per a la finalització total del procés.