Dates clau de cara a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig

  • Categoria de l'entrada:Societat

Ben aviat ens trobarem immerses en un procés electoral que ens cridarà a la participació. En aquesta ocasió, es tracta de les eleccions municipals del 28 de maig, en què cada població triarà les seves representants per als pròxims quatre anys i, per tant, l’equip de govern municipal i l’alcaldia.

Per no perdre’ns, hem volgut fer un recopilatori inicial de les principals dates clau dels comicis. Amb l’ajuda de la guia que les companyes de Beteve.cat van publicar, us en fem un resum.

Campanya electoral:

Inici: la mitjanit de divendres 12 de maig
Final: la nit del divendres 26 de maig
Jornada de reflexió: dissabte 27 de maig

A banda d’aquestes dates, cal tenir en compte que ja des del passat 4 d’abril no es poden inaugurar obres o anunciar accions de govern municipal. També, a partir del dilluns 22 de maig, queda prohibida la publicació d’enquestes i sondejos electorals.

Presentació de candidatures:

Les candidatures es presenten davant la junta electoral de zona entre el 19 i el 24 d’abril i es publiquen el 26 d’abril. Tot seguit, s’inicia un procés de revisió d’esmenes o irregularitats, a partir del que es proclamen les candidatures definitives el dilluns 1 de maig.

Meses electorals pel 28 de maig:

El sorteig de les meses que determina les persones que hauran d’estar als col·legis electorals el dia de les eleccions s’ha de celebrar entre el 29 i el 3 de maig.

A partir d’aquí s’ha de notificar als membres durant els tres pròxims dies, sent la data límit el 6 de maig. Si alguna de les persones notificades creu que no reuneix les condicions per formar part de la mesa té fins al 13 de maig per a fer al·legacions, que s’hauran de resoldre el 18 de maig com a data màxima.

Vot per correu:

Les persones que volen votar per correu, poden formalitzar la sol·licitud fins al 18 de maig. A partir d’aquí, Correus envia per via postal la documentació certificada necessària entre el 8 i el 21 de maig, que posteriorment haurem de retornar complimentada entre el 18 i el 24 de maig.

Vot de la ciutadania estrangera

Els ciutadans i ciutadanes estrangeres que resideixen al barri de La Mina poden tenir dret a vot en les pròximes eleccions municipals del 28 de maig en funció de la seva situació i el país de procedència.

En general, poden votar totes les persones de la Unió Europea, així com els que tinguin nacionalitat en algun dels 13 països amb qui el Govern espanyol té un acord de reciprocitat per poder participar en les eleccions municipals.

En tots els casos, però, cal reunir les condicions i haver fet ja la sol·licitud expressa del vot. Es pot trobar més informació a la pàgina web de beteve.cat.

Constitució dels ajuntaments un cop finalitzades les votacions

Ja amb els resultats, els ajuntaments es constitueixen el vintè dia posterior a les eleccions, segons el calendari de la LOREG. Això ens situa, en aquesta ocasió, al dissabte 17 de juny. I, en cas de produir-se algun recurs contra la proclamació, la constitució s’ajornaria 20 dies més, és a dir, el 7 de juliol.