Desdelamina.net: vocació per comunicar

En motiu del nostre aniversari hem demanat a diverses persones i entitats que s’apuntin a celebrar-ho amb nosaltres. La opinió del Consorci del Barri de la Mina s’ha sumat a les felicitacions.

Els temps canvien, però la necessitat de comunicar i fer difusió de la realitat del barri
continua sent la mateixa. Si els anys ’70 i ’80 es tirava de ciclostil i del “recorta y
pega” per editar facsímils i butlletins de barri amb vocació d’informar, mobilitzar i fer
participar la població, ara ens servim de les noves tecnologies de la informació per
continuar fent difusió, amb objectius semblants.

El web desdelamina.net, editat pel Grupo Unión, és una bona eina per complir aquesta
funció de mantenir el veïnat informat dels esdeveniments que succeeixen a la Mina, i
donar una visió de la seva realitat, a l’hora que recull aportacions i col•laboracions
personals que es van integrant en un format versàtil i gràfic com és la pàgina web, que
pot recollir des de l’article o la foto més recent fins a les fotografies històriques de
quan la Mina eren camps.

Des del Consorci tenim establerts canals de col•laboració directa i permanent amb la web
del barri. Així l’agenda Anima la Mina que editem s’ha integrat en la graella fixa de la
pàgina i desdelamina.net forma part, com qualsevol altre, dels mitjans de comunicació
d’informació general als quals enviem notes de premsa i materials de difusió i divulgació
del Pla de transformació del barri de la Mina.

Enhorabona per aquests primers cinc anys de feina i desitjar que continueu per molts anys
més amb aquesta tasca necessària.