DIA INTERNACIONAL DE LA DONA :: Congrés de dones del Barcelonés Nord.

  • Categoria de l'entrada:Sense categoria

Inauguració del Congrés a càrrec de Jesús M. Canga i la resta d’alcaldes i alcaldesses del Barcelonès Nord.
Conferència inaugural Dones,

Ciutadania i Valors a càrrec d’Amèlia Valcárcel Bernaldo de Quirós, catedràtica de Filosofia Moral i Política i membre del Consejo de Estado