ECOPARC :: Planta de tractament de residus

La planta de tractament de residus de Sant Adrià entrarà en funcionament al juny

El tercer ecoparc de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que s’ubicarà a Sant Adrià de Besòs començarà a funcionar el proper mes de juny. El primer està a la Zona Franca de Barcelona i el segon a Montcada i Reixac.

Els residus que es tractaran en la planta de Sant Adrià, que portarà el nom d’Ecoparc de la Mediterrània, seran els que no s’han recollit prèviament de manera selectiva, es a dir la brossa barrejada que es llença al contenidor gris o rebuig. Els ecoparcs són instal·lacions que tenen com a objectiu la recuperació del màxim percentatge dels materials dipositats erròniament en els contenidors de rebuig o de brossa barrejada. En un ecoparc hi ha, en un mateix recinte, diferents instal·lacions per tractar els diversos tipus de deixalles.

El nou ecoparc tindrà una capacitat de tractament de 260.000 tones/any i estarà format per una deixalleria, una planta de triatge i una planta de metanització per a la producció de biogàs a partir de la matèria orgànica. La planta incineradora o de valorització energètica, s’utilitzarà només per al tractament del material no aprofitable.

El rebuig passarà per una línia de triatge on se separaran els envasos, el vidre, el paper i cartró, i la matèria orgànica. Aquesta matèria orgànica separada, que es calcula que siguin unes 90.000 tones, es portaran a la planta de metanització. Aquí es tractarà aquesta matèria orgànica que no es pot compostar perquè no està tant neta com la que recollim selectivament, però si que es pot metanitzar (aprofitar-la per generar metà i produir electricitat). Els envasos, el vidre, el paper i cartró recuperats, que es calcula que seran unes 29.700 tones, seran reciclats tot i que no seran tan apreciats com els materials separats en origen. La resta del material, unes 150.000 tones anuals seran incinerades a la planta de valorització energética.