Educant l’educació :: De l’escola tradicional als nous models educatius

El futur de l’escola està obert i és difús. A l’actualitat, el model educatiu tradicional comença a conviure amb nous projectes que treballen per combatre el fracàs educatiu, l’absentisme o la segregació escolar. D’alguns d’aquests models, com les escoles de Segona Oportunitat, les escoles Magnet, les escoles Tàndem o les Comunitats d’aprenentatge, us en parlem en aquest monogràfic.

 

       

Imatge cedida per la Fundació El Llindar

 

L’escenari educatiu està mutant. L’escola tradicional està perdent protagonisme davant d’un panorama que compta ja amb certa varietat de models d’educació. La innovació educativa aposta per crear un ecosistema on no hi tinguin cabuda les classes magistrals, els exàmens o els deures. Un terreny obert al canvi, a l’experimentació i a l’aprenentatge transversal amb l’objectiu d’apropar-se a una educació més inclusiva, personalitzada i centrada en el desenvolupament cognitiu i emocional dels i les alumnes.

Els nous models del segle XXI neixen sota la necessitat de millorar la qualitat del sistema educatiu. Tendències que, en la majoria dels casos, posen a l’epicentre l’autonomia dels i les estudiants, el treball en equip, el gust per aprendre i experimentar i l’educació en valors.

Sota aquesta missió compartida, els nous models educatius dibuixen una realitat on les persones no quedin subjectes a la pressió dels resultats, on es potenciï la cooperació entre mestres i escoles i la participació de les famílies i la comunitat i on es trenqui amb la segregació i la discriminació per raons socials, econòmiques, ètiques o relacionades amb la diversitat funcional.

 

       

 

A grans trets, molts d’aquests nous models educatius aposten per una organització integrada dels continguts i per propostes més globalitzadores. Amb el treball per projectes com a plantejament més destacat, entenen l’escola com una mina de recursos que va més enllà del llibre de text. I en aquest sentit, una de les principals fonts d’aprenentatge la constituteix el propi alumnat, fruit de la interacció i del intercanvi constant entre nois i noies de diferents edats que conviuen i comparteixen coneixement en un espai que va més enllà de l’aula.

Per tal d’aprodundir en aquesta nova perspectiva educativa, i en el marc del monogràfic “Educant l’educació”, us presentem quatre dels nous models educatius que formen part del panorama actual. Ens hem apropat a escoles i centres que aposten per una nova manera de fer per explicar-nos, des de dins, en què consisteixen models com l’Escola de Segona Oportunitat, les Escoles Magnet, les Escoles Tàndem o les Comunitats d’aprenentatge.