Educomunicació :: Construint cultura des de la participació

Per la pròpia naturalesa del desdelamina.net, se’ns fa complexe distingir el fet comunicatiu del fet educatiu en les nostres accions. Allà on conflueixen la paraula i la pedagogia, hi té cabuda l’educomunicació: una eina de transformació que genera discurs i cultura des de la participació social i la producció col·laborativa.

Imatge Educomunicació, elParlanteImatge de l’experiència d’educomunicació d’elParlante

Comunicar és crear coneixement. L’educomunicació té en compte el caràcter educatiu i inclusiu que es troba implícit en tots els processos artístics de creació conjunta. Aquesta mirada va més enllà de la democratització cultural, que tracta d’apropar els fets culturals a tota la població, i tendeix més cap a una democràcia cultural, contemplant la possibilitat que cada persona potenciï la seva capacitat de crear a partir de la relació social i la participació.

L’educomunicació vincula l’educació popular i la comunicació amb la transformació social, fomentant el sentit crític davant dels mitjans de comunicació generalistes i produint missatges alternatius i diversos que facin visibles les diferents realitats que conformen la nostra societat. És un model que treballa des dels valors, la mirada cap a la pròpia persona, el diàleg i l’ètica, posant l’accent més en el procés de construcció conjunta que no pas en el resultat o els mitjans tecnològics.

Imatge educomunicació ComSoc

Imatge de l’experiència d’educomunicació de ComSoc

L’educomunicació permet construir-nos com a éssers actius d’una comunitat que té poder generador d’art i de discurs social. I així ho entenem també des del nostre projecte. Aquesta percepció esdevé l’element central de totes les nostres idees, i per aquest motiu, hem decidit crear un recull de propostes que es vertebrin sota aquesta mateixa filosofia, compartint-les durant el mes de juliol perquè us serveixin de mirall o d’inspiració.

Així, al llarg de les properes setmanes, us facilitarem les experiències de projectes que treballen els components pedagògics de l’aprenentatge a partir dels processos de comunicació. La co-creació audiovisual, el teatre dels i les oprimides o la ràdio com a mitjà de denúncia social són algunes de les propostes que ens presentaran col·lectius com Teleduca, elParlante, ComSoc o La Xixa Teatre.