Educomunicació :: Geovivència, educomunicació per a un posicionament crític

Aquest és un projecte que reflecteix molt bé el sentit de la tasca que duem a terme des de Teleduca. Educació i Comunicació SCP per facilitar processos de creació audiovisual participativa protagonitzats per l’alumnat i acompanyats conjuntament pel professorat i el nostre equip educomunicatiu. En aquest cas, es tracta de desplegar dinàmiques col·laboratives de realització audiovisual a 3r i 4t d’ESO que serveixin per reforçar i aprofundir continguts curriculars d’àmbits com ara Geografia i Història, Educació en Valors o Religió, sempre amb la idea de connectar-los a l’entorn més immediat dels i les estudiants de secundària. Es tracta de treballar el posicionament crític i d’assolir un aprenentatge més significatiu, vinculats als interessos dels i les alumnes, interconnectats amb el veïnat i lligats a les problemàtiques del barri on viuen.

Imatge Geovivències, especial educomunicació

A més, Geovivència no és una experiència dissenyada per Teleduca i això la fa encara molt més interessant. Sorgeix el curs 2014-15 a iniciativa d’un professor de Geografia i Història de l’institut Barri Besòs, Jordi Royo, amb el qual havíem col·laborat en el projecte europeu de creació audiovisual participativa entre joves del Besòs (Barcelona) i de Jas de Bouffan (Aix-en-Provence) Compartim les nostres ciutats: el punt de vista dels i les joves durant el curs 2012-13. Royo s’endinsa a explorar el vídeo participatiu amb el seu alumnat perquè concep que “el curtmetratge pot ser un camí lúdic per transmetre conceptes abstractes propis de les ciències socials, com ara, per exemple, la morfologia urbana, la segregació socioespacial, la història d’un barri i la seva memòria”.

A partir del curs 2017-18, Jordi Royo demana comptar amb el suport de Teleduca per millorar conjuntament algunes fases del procés (creació dels guions i edició, sobretot) i incorporar metodologies participatives més inclusives per a tot el grup classe. Aquesta col·laboració també possibilita introduir material semiprofessional en el rodatge, sobretot per afavorir la captació de so directe. Però l’essència de Geovivència com a pràctica educomunicativa a secundària es manté intacta, oferint la possibilitat d’expressar-se lliurement i d’explorar la creativitat.

Amb les filmacions, els primers anys fetes només amb mòbils, els nois i les noies de l’institut Barri Besòs que hi han participat a 3r i/o 4t d’ESO s’han endinsat en ecosistemes urbans i han construït la seva pròpia mirada. De la mà del vídeo participatiu han investigat realitats del barri que els passaven desapercebudes, han aplicat a l’entorn conceptes estudiats a classe, han establert relacions, han vinculat experiències viscudes, han generat empaties, han reflexionat, han tret conclusions i han desplegat un posicionament més crític envers la realitat que els i les envolta.

En paraules de Jordi Royo, les activitats d’aquest tipus tenen un triple valor educatiu: “el sensitiu, l’emotiu i l’intel·lectual. En realitzar un curtmetratge, l’alumne/a pren consciència que qualsevol imatge o sèrie d’imatges és una posada en escena, una simulació o una reconstrucció d’uns fets ficticis o reals, fet que l’apropa a l’objectiu de descodificar els missatges implícits o explícits que hi apareixen”. Precisament aquesta és la concepció d’educomunicació que tenim des de Teleduca: abordar la reflexió crítica des de l’aprendre fent i les dinàmiques experiencials i creatives que emergeixen de la detecció de necessitats i l’exploració de les inquietuds dels i les joves.

Els processos de producció audiovisual participativa que s’han dut a terme durant el curs 2018-19 a l’institut Barri Besòs han servit per ampliar l’abast del projecte Geovivència en aquest centre educatiu, que s’ha aplicat per primer com als àmbits de Cultura i Valors i Religió amb molt bons resultats. Així mateix, també s’han focalitzat a interconnectar-la de forma més extensa i intensa tant amb el barri com amb els imaginaris de l’alumnat participant. La intenció era també traspassar el know-how acumulat de Geovivència a l’institut XXV Olimpíada. S’havia de fer a través del projecte Vídeo-memòries i recerca de l’entorn: Del Besòs a Font de la Guatlla durant el 1r trimestre del curs 2019-20 i de forma connectada amb una experiència prèvia de vídeo participatiu de l’alumnat de 4t d’ESO de Cultura i Valors durant el curs 2015-16, de la mà de l’APS Convivència cercada: testimonis del Poble-Sec.

Per ara, aquesta transferència mútua entre aquests dos centres educatius de dues puntes de la ciutat de Barcelona no serà possible, perquè inexplicablement no ha rebut el suport de la convocatòria de subvencions 2019 de l’Ajuntament de Barcelona, epígraf Cultura i Educació. Això fa tant perillar la continuïtat de Geovivència a l’institut Barri Besòs durant el curs 2019-20 (tot i que hi ha la vocació d’eixamplar-lo a altres àmbits i d’obrir-lo a 2n d’ESO) i fa molt difícil implementar-lo a l’institut XXV Olimpíada i a l’institut Pau Claris, que també hi està interessat. Sembla ser que les iniciatives que es couen a foc lent des dels territoris no interessen al nou binomi de Cultura i Educació que vol impulsar el consistori barceloní. 

En el canal de Youtube Geovivència BarriBesòs viureu de primera mà com l’alumnat s’ha posicionat i implicat de forma reflexiva i crítica amb el seu entorn i amb grans qüestions que els i les preocupen. Podreu gaudir de les seves creacions audiovisuals, al mateix temps que fan barri i practiquen la democràcia cultural.

També podeu fer un cop d’ull a l’article escrit per Jordi Royo i al programa CinemaInfants#7 de Ràdio Fabra.