El Consorci de la Mina desencalla l’adjudicació dels habitatges de lloguer social del barri

Despres de l'anunci de l'intenció de la Generalitat d'enrredocar l'edifici Venus de principi de mes, la comissió executiva del Consorci del barri (formada pels ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) ha tingut una reunió per informar de la deccisó pressa als representants dels veïns afectats per l’adjudicació dels habitatges de lloguer social.

 

A la reunió es va informar sobre l’adjudicació de 53 habitatges dels blocs de Mart, Venus, Estrelles i Llevant del programa de lloguer social i com es procedirà a l’adequació dels pisos fins a l’entrega de claus.

El secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, ha explicat que finalment s’executarà el programa de lloguer social tal i com estava previst.

Iglesies ha afirmat que “estem estudiant totes les fórmules possibles que facin viable l’enderroc de Venus”. El secretari d’Afers Socials i Famílies ha aclarit que “l’adjudicació dels pisos és plenament compatible amb un eventual enderroc de Venus ja que no genera cap dret urbanístic a les famílies”.