El Consorci del barri de La Mina aprova el nou projecte d’expropiació de l’edifici Venus

  • Categoria de l'entrada:Societat

En el mes de juny del 2022 s’inaugurava l’oficina tècnica de Venus, encarregada de dibuixar el procés de reallotjament de les famílies que viuen a l’edifici de La Mina. Durant aquest temps, ha realitzat un anàlisi porta per porta per avaluar la situació de les veïnes i determinar el tipus d’indemnització que pertoca en cada cas. Ara, el Consorci del barri de La Mina ha fet públic el nou projecte d’expropiació, on s’exposen els canvis respecte a l’aprovat el 2009, per poder fer efectiu l’enderrocament de Venus.

Recordem que el cas afecta un total de 244 famílies i que l’anterior pla implicava un desemborsament que el veïnatge no es podia costejar. Des de llavors, el procés judicial ha estat llarg i l’espera s’ha dil·latat en el temps, agreujant la situació de les inquilines i l’estat de l’edifici.

La nova proposta s’emmarca en el Pla Especial de Reordenació i Millora (PERM) del barri de La Mina i inclou “millores substancials quant a la valoració dels immobles i les indemnitzacions, i garanteix un habitatge a totes les famílies vulnerables, independentment de la situació contractual de la seva llar”. Així ho presenta el propi Consorci, que resumeix les propostes en els següents punts:

A nivell econòmic

  • Increment de la valoració dels habitatges: De 79.340 € (pisos de tres habitacions) 98.851 € (4 habitacions) passa a 97.450/121.514 €. S’arriba a aquesta xifra perquè es decideix que el pis afectat per l’expropiació es valora al mateix preu de mercat que l’entorn, sense tenir en compte l’estat de conservació.

  • Increment de la indemnització per despeses de trasllat: d’entre 600-800 € passa a 1.500 € per a tots els habitatges.

  • Indemnització per pèrdua de la possessió en cas de no ser propietari: 6.846 € (per pisos de 3 habitacions) i 8.529 € (4 habitacions), a descomptar de la indemnització a la propietat.

Sobre el decret HAUS

Aquesta és una de les grans claus del nou projecte: s’ofereix la fórmula “metre quadrat per metre quadrat” si s’arriba a un acord mutu. D’aquesta manera, si el pis expropiat i el pis nou tenen els mateixos metres quadrats, les persones reallotjades només hauran de pagar el cost dels impostos de transmissió. Aquesta opció es va denegar fa més d’una dècada i va suposar un bloqueig per a la major part de les veïnes.

Propietat compartida entre administració i particular

Una altra de les qüestions que va paralitzar el procés de reallotjament anteriorment va estar la impossibilitat de fer front als impostos sobre l’habitatge. L’IVA generat no es pot deduir i la xifra pot ascendir entre els 15.000 i 20.000€. Una quantitat que moltes famílies no podran afrontar. Per aquest motiu, la Generalitat assumirà el pagament, esdevenint propietària de la part corresponent de l’immoble.

Reallotjament social

Per evitar situacions d’exclusió, les administracions del Consorci del barri de La Mina (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya) garanteixen un habitatge a totes les famílies vulnerables del bloc Venus, independentment de la situació contractual de la seva llar.

Per poder reallotjar les famílies de l’edifici, es contemplen diverses possibilitats: la recuperació d’habitatges al mateix barri que es destinen a lloguer social propietat del Consorci del barri de La Mina, l’adquisició d’habitatges per dret d’opció i retracte que preveu la llei del Dret a l’Habitatge, la compra d’habitatge de segona mà o la construcció d’edificis de protecció oficial, entre d’altres.

La reacció del veïnatge davant del pla no s’ha fet esperar, deixant clar que aquesta és una etapa més del procés però no és encara la definitiva. “Llevamos 13 años malviviendo. ¿Si vemos ya el final? No. Esto no está tan cerca. Quedan años”, adverteix la veïna Paqui Jiménez a un article publicat per Jordi Ribalaygue a El Periódico.

El col·lectiu de veïnes i veïns afectats per Venus esperen el seu enderroc des del 2002. Ara reactiven la reclamació per danys patrimonials al Consorci davant dels jutjats. Exigeixen 100.000€ per a cada família i el termini per presentar la demanda s’esgota en el mes de maig. Fins el moment, l’administració proposa abonar-ne 5.000€ per demandant. “Admeten que hi ha dany, però que no són culpables del tot”, informa Paqui Jiménez.

Tampoc queda massa clar quan començarà a executar-se el procés. En el 2021, la Generalitat va antipicar que Venus començaria a buidar-se en el 2023 i podria quedar desert en el 2026 per ser enderrocat. Ara, el Govern espera que els primers reallotjaments es produeixin en el darrer trimestre d’aquest any i que l’edifici vagi a terra en el 2027, un any més tard del què s’havia previst. “No ens treuran d’aquí ni en el 2039”, sentencia una veïna a un altre reportatge publicat a El Periódico.