El pebMINA busca un nou pla estratègic

El Pla Educatiu de Barri de La Mina, el pebMINA, va tenir dijous passat el seu primer plenari del curs. I no va ser un plenari qualsevol, ja que un dels seus principals objectius era començar a construir un nou pla estratègic.

La jornada, oberta a tothom, va tenir lloc dijous 18 d’octubre al matí al Casal Cívic La Mina, i va comptar amb l’assistència de 35 persones. La sessió es va dividir en dues parts. La primera, tots junts, de presentació de les persones assistents i de posada en comú de la feina feta per les diferents comissions (comissió educativa, comissió d’educació social i en el lleure i comissió de treball comunitari) i grups de treball (grup de treball de comunicació, grup de treball d’hort comunitari i grup de treball impulsor) existents. Aquests equips tenen diferents ritmes i inèrcies de treball, i no han deixat de treballar amb el canvi de curs. És també en aquesta primera part del primer plenari del curs quan el grup de treball impulsor planteja la proposta de treball pel curs que comença. Enguany el repte no és senzill: desenvolupar un nou pla estratègic per al pebMINA.

pebMINA

La segona part va consistir en una dinàmica per grups amb l’objectiu de definir la missió del pebMINA, element clau de cara a desenvolupar un bon i coherent nou pla estratègic. Així, en petits grups, es van poder treballar les diferents visions que cada persona i entitat té del pla educatiu de barri. Va quedar palès que coincideixen en molts aspectes, però que també tenen algunes diferències pel que fa al llenguatge o a posar l’accent en un aspecte o un altre. Com s’interrelacionen treball comunitari i èxit educatiu és l’element central dels diferents matisos.

pebMINA

Finalment es van definir quatre missions i un encàrrec. L’encàrrec és pel grup de treball impulsor, que ha de fer confluir aquestes quatre missions en una de sola, i proposar-la al proper plenari. Així es podrà seguir avançant amb la construcció del nou pla estratègic.