El pebMina posa la mirada sobre l’ús del català al barri

La Comissió Comunitat Educativa del pebMina ha elaborat un informe amb l'objectiu de fomentar l'ús del català per a l'èxit educatiu i la igualtat d'oportunitats.

 

       

 

L'ús del català és menys freqüent en grup que individualment i predomina més per via escrita i formal que no pas per via oral i informal. A més, cal reforçar la llengua en la comunicació amb les famílies del barri.

Aquestes són algunes de les conclusions a què ha arribat el Projecte Educatiu de Barri de La Mina després d'analitzar l'ús que la gent en fa del català. La comissió treballa perquè l'èxit educatiu i la igualtat d'oportunitats esdevinguin una realitat al territori i una de les accions per a aconseguir-ho passa per garantir el bilingüsime reforçant l'ús de la llengua.

Abans d'elaborar actuacions concretes, el pebMina ha decidit elaborar un informe que aporta dades actuals sobre les necessitats que contempla la realitat lingüística del barri. Fins a 21 entitats hi han participat responent un qüestionari sobre l'ús que fan del català i una de les conclusions més evidents ha estat que predomina sobretot en els espais formals, en grup o equips de treball i a través de la comunicació escrita. El gran repte es planteja amb les famílies, tot i que l'ús del català sigui major en la comunicació amb infants, adolescents i joves.

Una dada rellevant és que el 56% dels professionals dels centres escolars, entitats de lleure i serveis de La Mina consideren "molt convenient" fomentar l'ús de la llengua, davant d'un 34% que ho consideren "força convenient".

A continuació, us presentem algunes de les gràfiques que mostren el resultat de l'enquesta:

1) Mai, 2) A vegades, 3) Sovint, 4) Sempre