El pebMina reprèn la seva activitat

El passat 10 de desembre el pebMina (Projecte Educatiu del barri de La Mina) va tornar a reunir-se, però de manera virtual; 9 mesos després. 

L’última vegada que s’havien reunit havia estat a finals de gener, emmarcats en un procés de creació del nou Pla Estratègic que portaven un any duent a terme i que havia de rodar del 2020 al 2024. 

Aquest Pla Estratègic havia treballat la missió, visió i valors, així com una diagnosi exhaustiva de l’anàlisi intern. Tot això detectant fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces per a transformar-les en línies i objectius estratègics dels propers quatre anys.

Totes aquestes línies estratègiques que ara esmentarem tenen els seus propis objectius, resultats esperats i indicadors per valorar aquests resultats. A l’últim plenari abans de la pandèmia, el estava immers en un procés de governança conduït per l’entitat Alwa, per tal de donar una nova estructura a aquest teixit de barri. 

“El Projecte Educatiu del Barri de La Mina som una organització d’agents socioeducatius presents al barri de La Mina per afavorir l’èxit educatiu, la inclusió i la cohesió social, definint i impulsant estratègies conjuntes a través del treball col·laboratiu, comunitari i amb les persones que viuen al barri construint un projecte socioeducatiu compartit i integral.” (Missió del pebMina, extret del Pla Estratègic 2020 – 2024).

Foto d’una activitat comunitària del pebMina. Drets dels Infants 2018.

Davant de tot aquest procés, i tenint present tota la feina feta, van sortir tres grans línies estratègiques:

Amb l’ajuda d’Alwa, a principis de març del 2020 es van presentar els primers resultats on veïns i veïnes i professionals participants de la jornada havien arribat a crear 3 grans àmbits que responien a cadascuna de les línies estratègiques: 

Aquest grans àmbits contemplarien grups de treball més petits per portar a la pràctica les activitats del dia a dia i per treballar tots els objectius que s’han plantejats per als próxims 4 anys. 

Però un procés que estava a punt d’acabar i que començaria a engegar motors a principis del curs 2020/2021 va quedar-se paralitzat arran de la pandèmia, així com totes les activitats comunitàries s’organitzaven via el pebMina. 

Divendres passat, i després de molts mesos, el pebMina va poder reunir-se de nou en format virtual. Tot i les distàncies, tothom tenia moltes ganes de tornar-se a veure i de poder seguir treballant plegades. Es van fer petits grups per videotrucada per parlar de les funcions dels coordinadors ó coordinadores dels àmbits abans esmentats. Després, es va posar en comú i el Grup de Treball Impulsor intentarà recollir una conclusió. 

Assistents al plenari virtual del dia 10 de desembre.

Al proper plenari (que serà al gener) quedarà per escollir a les persones coordinadores de cada àmbit i es començarà a treballar per poder posar en pràctica aquest nou model que implica a veïns i veïnes, professionals i tota la comunitat.