El ple municipal aprova la creació de galeries en dos blocs de la Mina

Llegim en l’Independent de Sant Adrià: El govern creu que es manté l’objectiu de millora de la comunicació.

L’Ajuntament de Sant Adrià va
aprovar per unanimitat en el darrer
ple municipal del mes de gener la
tramitació urbanística pertinent
per a la creació de galeries a peu
de carrer en dos blocs situats al
barri de la Mina, als blocs que hi
ha entre el carrer de Mart i de Llevant.

Aquesta actuació substitueix
el planejament anterior que tanta
polèmica va aixecar: tallar parcialment de manera vertical aquests
edificis. L’objectiu, però, es manté:
fer-los permeables i esponjar i millorar la comunicació entre els vials
i els espais del barri. Segons els arguments del govern local, aquesta
acció provoca una menor afectació
sobre la població resident, implica
una execució menys complexa, un
menor cost econòmic i una duració
temporal inferior. L’administració
local considera que es garanteix
igualment l’ojectiu de millorar les
relacions transversals a l’interior del
barri. Aquestes galeries, que afecten
a la planta baixa, la primera i la
segona, tenen la mateixa amplada
inicial i nou metres d’alçada. La
construcció d’aquests vials es durà
a terme un cop construïts els pisos
de reallotjament.

Per una altra part, totes les forces
polítiques del consistori adrianenc
van aprovar en el ple destinar
una superfície de 500 m² per a
ús d’equipament sota el bloc de
pisos que s’edificarà en lloc de la
fàbrica de cartró, al passeig de la
Pollancreda.

Podeu trobar més informació a l’Independent, a El Punt o a la plana web del mateix Ajuntament