Eleccions Municipals 2023: SAeC respon al veïnatge de La Mina

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

Queden pocs dies per viure la jornada d’eleccions municipals 2023, que tindrà lloc el proper diumenge 28 de maig. Recentment, us informàvem d’algunes de les dates clau del procés electoral. I ara hem volgut sortir al carrer per esbrinar quines inquietuds té el veïnatge de La Mina sobre els temes que més afecten al barri. Hem recollit les seves preguntes i se les hem fet arribar als quatre partits polítics que es presenten a les eleccions municipals i que actualment tenen representació a l’Ajuntament.

Us compartim en aquest article les respostes de Sant Adrià En Comú, dividides per blocs (espai públic, situació laboral, serveis municipals i habitatge).

Espai públic

Quins plans preveuen per millorar la qualitat de l’espai públic del barri de La Mina en diferents aspectes com:

Creiem que la resposta ha de ser integral. No compartim les polítiques d’abocar diners per resoldre els problemes, sinó que creiem un un model de barri que actuï comunitàriament, amb totes les seves forces organitzades treballant col·laborativament. Això no eximeix a les administracions de les seves responsabilitats, sinó que ha de ser la força que impulsi i promogui aquestes actuacions conjuntes.

La neteja i manteniment dels carrers i mobiliari urbà.

  • Cal tenir presència policial al barri per intervenir en temps real en el mal ús de l’espai públic. Policia Local de proximitat, que interactuï amb el barri.
  • Paper d’agent cívic juntament amb educadors/es de carrer.
  • Proposem treballar un sistema de sancions que reverteixi en treball comunitari, en funció de la infracció comesa.

La vigilància per prevenir delictes, i robatoris a particulars i comerços.

  • Cal aprofitar la presència de la comissaria de mossos al barri, amb presència dissuasòria especialment a les hores de tancament dels comerços i a la nit. Aprofitar la bona disposició de l’Associació de comerciants per treballar conjuntament.

La millora dels espais d’oci i joc, com poden ser les places, les zones comunes, o els parcs infantils.

  • Volem planificar activitats al carrer, de forma continuada per tal de poder recuperar l’espai públic.
  • Cal veure quines són les activitats que generen més distorsió i regular-les, ja siguin espais per celebrar aniversaris, barbacoes o altres activitats. Cal delimitar els espais, adequar-los a l’activitat destinada, regular la ocupació i ús de l’espai i fer el seguiment del retorn en condicions. Tal com es fa en altres espais i equipaments a altres barris.

El pla de reforma de la Rambla Camarón: hi accediran els cotxes? Serà un carrer més? Seria possible convertir-ho en un espai comú sense cotxes per a més tranquil·litat dels infants?

En la nostra opinió, cal tenir en compte el Pla de remodelació actual i donar-li compliment, tot i que per nosaltres resulta insuficient el procés participatiu i la no vinculació del resultat de la mateixa. La Mina necessita urgentment una pacificació del trànsit i de la ocupació dels cotxes a les voreres i creiem que la Rambla Camarón seria un bon espai per als vianants,.

Es considera que es destinen més esforços i recursos per a la neteja i manteniment del barri “a l’altra banda del riu” que a La Mina. S’igualaran amb el proper equip de govern de la ciutat?

Segons les informacions que ens dóna l’equip de govern, la cosa és justament a l’inversa. Es destinen més diners en neteja al barri de La Mina que a cap altre barri de la ciutat. Per aquest motiu, creiem sincerament que la solució ja no passa per les actuacions de neteja, sinó per l’educació, la sensibilització, la prevenció.

També sorgeix la demanda d’implementar alguna mesura per adaptar els horaris i sistema de funcionament de la sala de venipunció, respecte a els d’entrada i sortida de l’escola de primària que es troba a poca distància. Creuen que és necessari? Tenen prevista alguna mesura o canvi en el funcionament?

Creiem que el consum de drogues sota supervisió i tots els altres serveis que comporta el REDAN són absolutament necessaris i positius pel barri. Ara bé, entenem que l’equilibri de convivència amb el barri és delicat. Nosaltres no apostariem per canviar l’horari sinó per minimitzar l’impacte (visual) negatiu.

Situació laboral

Davant la situació de part de la població del barri d’atur de llarga durada o atur juvenil per sobre de la mitjana del municipi, quines actuacions es preveuen?

El primer que farem serà una bona diagnosi sobre la situació laboral del barri per tal d’implementar mesures adequades a la casuística concreta i generar oportunitats laborals de qualitat. Creiem profundament en la necessitat de la formació i cal generar opcions locals que vagin acompanyades d’ofertes laborals, tant pel jovent com per la gent de més de 50 anys. Anar a cercar els actors educatius del barri per entendre les formules que cal implementar, buscant la igualtat d’oportunitats. Convenis amb empreses que prestin serveis municipals i amb entitats i fundacions d’inserció laboral, que puguin donar sortida a aquesta situació.

Serveis Municipals

Veient que no hi ha escoles bressol (ni municipals, ni privades) al barri, sorgeix el dubte de si hi ha prevista la creació d’una escola bressol municipal al barri per donar cobertura a la infància de 0 a 3 anys.

Malauradament en aquests moments no hi ha cap proposta ni possibilitat de la creació d’una escola municipal al barri. Aquest és un projecte que necessita la complicitat i col·laboració de totes les administracions implicades. Com a Grup Municipal, defensarem i exigirem el planejament de serveis/ equipaments municipals, espacialment pel que fa a Educació. Però honestament no podem dir que sigui una previsió de la creació d’una escola bressol.

Habitatge

Quines mesures hi ha previstes en qüestió d’habitatge, per tal de poder millorar l’accés a habitatges de qualitat a preus assequibles?

  • Com a mesures generals, impulsarem un pla local d’habitatge que inclogui les necessitats d’habitatge social i assequible, especialment per persones i famílies vulnerables. També impulsarem el Consell Municipal d’Habitatge.
  • Treballarem el parc d’habitatges buits de la ciutat, (1400 aprox) i negociarem amb propietaris per impulsar el lloguer social.

També, quin és futur dels grans blocs de La Mina veient els plans de Venus? Ens comenten que hi ha rumors al barri de què tots ells van a terra per fer edificis nous, què hi ha de cert? Les veïnes que hi viuen, que han d’esperar del futur equip de govern?

Desconeixem aquests rumors i en qualsevol cas, veient l’experiència de Venus, no és res que es pugui contemplar en els propers anys. Això no és que tregui importància al tema, si no que no tenim informació suficient per tenir un posicionament. El que si podem garantir és que les persones que hi viuen, sempre trobaran en aquest equip, tant si som govern com si som oposició, gent disposada a defensar els seus drets i els seus interessos allà on calgui, amb totes les eines que tinguem.

I, finalment, sobre el cas Venus, saber quin pla de manteniment i seguiment hi ha previst per assegurar la qualitat de vida de les veïnes de l’edifici que vagin quedant mentre dura el procés d’expropiació i es van buidant les diferents escales.

El proper equip de govern, junt amb l’INCASOL, el Consorci de La Mina i la Generalitat tindran la responsabilitat de garantir la seguretat de l’edifici i les persones que hi visquin. Caldrà ser molt àgil en les actuacions immediates a l’abandonament dels habitatges. Ara s’ha complert una primera etapa de diagnosi i en funció de les propostes de resolució de cada cas, s’haurà de preveure una mesura concreta. El nivell de degradació de l’edifici unicament permet una micro actuació, diferenciada per cada cas. No podem anar amb la brotxa gorda. Cal fer servir el pinzell fi.