Eleccions Municipals SAB 2015 :: Ciutadans respon el qüestionari

desdelamina.net ha fet arribar una sèrie de fotografies a totes les candidatures polítiques que es presenten a les eleccions municipals, per tal de copsar la seva visió sobre aquells temes que afecten més directament el barri de la Mina. Us oferim les respostes donades per Ciutadans.

Aquestes són les respostes que ens ha fet arribar Ciutadans Sant Adrià.

 

1. Barri, ciutat, país

La relació del barri amb les grans realitats del seu voltant és complexa: barri perifèric d'una ciutat metropolitana petita, al marge de la gran Barcelona i que veu una mica de reüll l'anomenat procés constituent. Quina reflexió faríeu sobre aquestes qüestions?

Al estar en una zona tan próxima de la Barcelona nueva y renovada es muy importante su transformación definitiva como barrio y para eso depende de un gran proceso de participación y de implicación de todos los vecinos y entidades.

 

2. Participació

L’associacionisme, la participació ciutadana, les mobilitzacions… han estat històricament factors claus en el desenvolupament del barri. Què en penseu del moment actual de l’associacionisme i de cert sentiment de desmotivació que es respira entre els veïns i veïnes?

Es muy importante recuperar ese espíritu de participación ciudadana que tan buenos frutos dió y hacer sentir a todos los vecinos que el barrio es suyo y por supuesto ser escuchados por la administración pública ya que nadie mejor que los propios vecinos y entidades son los que conocen el barrio.

 

3. Drogues

El consum i tràfic de drogues és una realitat quotidiana al nostre barri. Quines accions teniu pensades per treballar i afrontar aquest fenomen?

Nuestro objetivo es hacer una ordenanza cívica acorde con las necesidades y lo más importante hacer que se cumpla, para ello necesitamos una ampliación y mayor dotación tanto de Policía Local como de Mossos d'Esquadra.

 

4. Espai públic

L'ús de l'espai públic i el compliment de les ordenances municipals és uns dels elements claus per a la millora del dia a dia del barri. Com creieu que cal treballar aquestes qüestions des del consistori?

Creemos que antes de abordarlo desde el punto de vista sancionador se debe hacer un esfuerzo para la educación es muy importante la realización de campañas pedagógicas e informativas.

 

5. Front Litoral

El Port Fòrum i la desembocadura del Riu Besòs són objecte de debat públic. D'una banda, estem parlant de la zona urbanitzable més gran del litoral metropolità on comença a posar-se en dubte el seu futur ús públic, i de l'altra, un espai amb poca vida i de dinamització complexa. Quines són les vostres propostes per a l'aprofitament per part de la ciutadania d'aquesta franja costanera?

Apostamos por la recuperación del espacio público con equipamientos para actividades y la creación de un puerto marítimo conectado con el frente marítimo de Badalona y Barcelona.

 

6. La Mina Residencial

El Pla de Transformació ha creat una tercera realitat dins al barri. A les conegudes Mina Vella i Mina Nova, s'hi ha afegit aquesta Mina que alguns anomenem "Residencial". Com teniu previst treballar aquesta nova realitat dins del barri i la seva relació amb la resta del teixit ciutadà?

La creación de lazos para que los tres barrios diferenciados se acaben convirtiendo en lo que tiene que ser, un solo barrio que también sirva de nexo para la unión con el resto de barrios del municipio.

 

7. Mobilitat i transport públic

El barri històricament s'ha trobat poc comunicat amb la resta de la ciutat. Actualment, amb la implementació de les línies de TRAM i la nova xarxa d'autobusos metropolitans, s'ha modificat aquest realitat. Quines propostes de millora penseu plantejar en referència a aquest tema?

Creemos que la implantación de las líneas H14 y 143, así como la ampliación de las frecuencias de paso de las líneas T4 y T5 han mejorado la comunicación entre los barrios, apostamos quizás por la implantación de un bus de barri que conecte zonas carentes existentes y negociar que las líneas B-20 y B-23 tengan más frecuencia de paso.

 

8. Pla de Transformació

El Pla de Transformació i el Consorci del Barri de la Mina han estat prorrogats fins aquest any 2015. Quina seria per a vosaltres l’avaluació del què ha suposat el Pla de Transformació del Barri i quina és la proposta entorn de la seva continuïtat?

El Plan de Transformación que empezó siendo positivo en un principio ha visto como mientras en la parte de Urbanismo se ha mejorado, en la parte social está sufriendo un retroceso. Hay que seguir trabajando para la finalización del proyecto.

 

9. Reallotjaments i edifici Venus

Alguns veïns de La Mina estan afectats pels reallotjaments previstos en el Pla de Transformació del barri i l'enderroc de l'edifici Venus. Aquest procés, que ja porta anys en marxa, ha entrat en un fase de gran confrontació entre els afectats i l'Administració (Consorci, Ajuntament i Generalitat) i amb solucions parcials. Quines propostes teniu previstes per a la seva finalització?

Queremos la creación de un censo de todos los afectados para el estudio individualizado de cada familia y facilitar su realojo. Derribar el edificio como se acordó en el Plan de Transformación así como también lo indicó el Síndic De Greuges hace unos meses.

 

10. Universitat

L'arribada del Campus Universitari al barri es veu com una oportunitat de dinamització i millora de la seva realitat. En principi, la seva posada en marxa és imminent (el proper curs). Quins elements concrets proposeu per a la seva integració amb el barri i la ciutat?

La implantación de la Universidad y el Campus universitario supone una gran noticia para el barrio y el municipio, así como la oportunidad de integración y normalización del barrio.