Eleccions Municipals SAB 2015 :: Esquerra respon el qüestionari

desdelamina.net ha fet arribar una sèrie de fotografies a totes les candidatures polítiques que es presenten a les eleccions municipals, per tal de copsar la seva visió sobre aquells temes que afecten més directament el barri de la Mina. Us oferim les respostes donades per Esquerra Republicana de Catalunya.

Aquestes són les respostes que ens ha fet arribar la candidatura formada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Avancem.

 

1. Barri, ciutat, país

La relació del barri amb les grans realitats del seu voltant és complexa: barri perifèric d'una ciutat metropolitana petita, al marge de la gran Barcelona i que veu una mica de reüll l'anomenat procés constituent. Quina reflexió faríeu sobre aquestes qüestions?

La complexitat del barri i de la seva gestió és precisament un exemple de la necessitat que tenim de fer construir una República catalana que estigui del costat de les persones, un nou país que sigui net de corrupció i just socialment.

 

2. Participació

L’associacionisme, la participació ciutadana, les mobilitzacions… han estat històricament factors claus en el desenvolupament del barri. Què en penseu del moment actual de l’associacionisme i de cert sentiment de desmotivació que es respira entre els veïns i veïnes?

Els veïns es desmotiven perquè es senten poc atesos i pensen que la seva opinió no interessa a l'administració local. Nosaltres diem que no existeixen solucions màgiques als problemes, el que cal és escoltar als veïns, empoderar-los i dotar-los de les eines per fer polítiques col·lectives i que siguin d'interès general. Una de les nostres propostes és incloure a representants de les associacions i entitats dins dels òrgans de govern del Consorci, per exemple.

 

3. Drogues

El consum i tràfic de drogues és una realitat quotidiana al nostre barri. Quines accions teniu pensades per treballar i afrontar aquest fenomen?

Pel que fa a la foto, es fa evident la necessitat d'aportar més recursos econòmics, humans i materials per potenciar la feina extraordinària que fa el Centre de venopunció. L'altra via per la que s'ha de treballar és l'educació pels consumidors i al veïnat del barri per no estigmatitzar les persones sinó ajudar-les a evitar la seva exclusió social.  El tràfic s'ha d'aturar amb la persecució i actuació policial.

 

4. Espai públic

L'ús de l'espai públic i el compliment de les ordenances municipals és uns dels elements claus per a la millora del dia a dia del barri. Com creieu que cal treballar aquestes qüestions des del consistori?

Cal que sobretot la Policia Local però també els Mossos d'Esquadra millorin la seva coordinació i actuïn de la mateixa manera que fan a la resta del municipi. S'ha de trencar amb la impunitat amb la que alguns veïns trenquen la convivència cívica.

 

5. Front Litoral

El Port Fòrum i la desembocadura del Riu Besòs són objecte de debat públic. D'una banda, estem parlant de la zona urbanitzable més gran del litoral metropolità on comença a posar-se en dubte el seu futur ús públic, i de l'altra, un espai amb poca vida i de dinamització complexa. Quines són les vostres propostes per a l'aprofitament per part de la ciutadania d'aquesta franja costanera?

Pel que fa al Port Fòrum, hem de destinar i delimitar una zona per l'oci i restauració i un altre per activitats nàutiques aprofitant la seva sortida al mar directe. El campus Diagonal-Besòs facilitarà aquests usos. A l'altra banda del riu tenim la gran oportunitat d'apostar per generar equipaments que obrin la porta del turisme a la ciutat i amb condicions de qualitat. Pel que fa al riu i la seva desembocadura hem d'aprofundir en el seu valor natural i paisatgístic i progressivament recuperar el costat més ecològic de la desembocadura.

 

6. La Mina Residencial

El Pla de Transformació ha creat una tercera realitat dins al barri. A les conegudes Mina Vella i Mina Nova, s'hi ha afegit aquesta Mina que alguns anomenem "Residencial". Com teniu previst treballar aquesta nova realitat dins del barri i la seva relació amb la resta del teixit ciutadà?

Hem de ser capaços de relligar les tres Mines. Cal generar sinèrgies i apostar perquè la Mina només sigui una on els ciutadans interactuen entre si i s'aprofiten dels equipaments públics. Facilitar la interconexió cultural i implicar-nos en el dia a dia del barri. El campus universitari de nou serà una oportunitat per fer-ho possible.

 

7. Mobilitat i transport públic

El barri històricament s'ha trobat poc comunicat amb la resta de la ciutat. Actualment, amb la implementació de les línies de TRAM i la nova xarxa d'autobusos metropolitans, s'ha modificat aquest realitat. Quines propostes de millora penseu plantejar en referència a aquest tema?

Renegociarem amb les empreses del transport metropolità les rutes dels autobusos per facilitar la interconnexió dels nostres barris. Reforçant, per exemple, el servei a la B23. Negociarem amb Bicing l’establiment de les seves estacions també a Sant Adrià i recuperarem el tram de l’Av. Maristany entre l’inici del terme municipal fins al riu, creant un carril bici segur i coherent que permeti interconnectar la via verda de la llera del riu amb Badalona i el front litoral existent."

 

8. Pla de Transformació

El Pla de Transformació i el Consorci del Barri de la Mina han estat prorrogats fins aquest any 2015. Quina seria per a vosaltres l’avaluació del què ha suposat el Pla de Transformació del Barri i quina és la proposta entorn de la seva continuïtat?

El Pla de Transformació del barri de la Mina estèticament i urbanísticament el barri ha fet un tomb molt important però ha fallat en el seu component social, encara falta molta feina a fer. Per començar, s'hauria de complir tal i com estava pactat, com per exemple en el cas de l'edifici Venus i el reallotjament dels veïns.

 

9. Reallotjaments i edifici Venus

Alguns veïns de La Mina estan afectats pels reallotjaments previstos en el Pla de Transformació del barri i l'enderroc de l'edifici Venus. Aquest procés, que ja porta anys en marxa, ha entrat en un fase de gran confrontació entre els afectats i l'Administració (Consorci, Ajuntament i Generalitat) i amb solucions parcials. Quines propostes teniu previstes per a la seva finalització?

Nosaltres diem el mateix que diuen els veïns, cal complir el Pla de Transformació del barri, enderrocar Venus i reatllojar els veïns. Caldrà un gran esforç de negociació i recerca de finançament, però s'ha de complir allò que s'havia pactat i defensar el que és just per complicat que sigui. La voluntat hi ha de ser tota.

 

10. Universitat

L'arribada del Campus Universitari al barri es veu com una oportunitat de dinamització i millora de la seva realitat. En principi, la seva posada en marxa és imminent (el proper curs). Quins elements concrets proposeu per a la seva integració amb el barri i la ciutat?

Que el campus no disposi d'equipaments esportius perquè es puguin utilitzar els del barri; que la biblioteca Font de la Mina disposi de còpies dels llibres que seran utilitzats al campus i també d'horaris i aules destinades a l'estudi per tal de ser aprofitades pels estudiants i docents. El campus Diagonal-Besòs ha de servir a la vegada per dinamitzar els polígons industrials (el Sot i Montsolís) i generar activitat econòmica d'alt valor afegit arran de tota la recerca i matèria gris que es concentrarà en aquesta part de la ciutat.