Eleccions Municipals SAB 2015 :: ICV-EUiA respon el qüestionari

desdelamina.net ha fet arribar una sèrie de fotografies a totes les candidatures polítiques que es presenten a les eleccions municipals, per tal de copsar la seva visió sobre aquells temes que afecten més directament el barri de la Mina. Us oferim les respostes donades per la coalició ICV-EUiA.

Aquestes són les respostes que ens ha fet arribar la candidatura Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA).

 

1. Barri, ciutat, país

La relació del barri amb les grans realitats del seu voltant és complexa: barri perifèric d'una ciutat metropolitana petita, al marge de la gran Barcelona i que veu una mica de reüll l'anomenat procés constituent. Quina reflexió faríeu sobre aquestes qüestions?

Avui en una gran urbe com és Barcelona, i on prendrà més força encara el govern metropolità, cap barri pot mirar de reüll un procés global. És important l'empoderament de la ciutadania.

 

2. Participació

L’associacionisme, la participació ciutadana, les mobilitzacions… han estat històricament factors claus en el desenvolupament del barri. Què en penseu del moment actual de l’associacionisme i de cert sentiment de desmotivació que es respira entre els veïns i veïnes?

Hay un profundo cansancio que afecta a la participación. El retroceso en la calidad de vida debido a una crisis profunda es evidente y debemos desde el ayuntamiento recuperar el empuje que da un tejido social fuerte e implicado.

 

3. Drogues

El consum i tràfic de drogues és una realitat quotidiana al nostre barri. Quines accions teniu pensades per treballar i afrontar aquest fenomen?

Exigir a la conselleria de interior de la Generalitat la implicación total en erradicar la venta de drogas. Más presencia policial y mejorar la seguridad en el interior de diversos bloques del barrio.

 

4. Espai públic

L'ús de l'espai públic i el compliment de les ordenances municipals és uns dels elements claus per a la millora del dia a dia del barri. Com creieu que cal treballar aquestes qüestions des del consistori?

Debemos de hacer un campaña importante de sensibilización sobre los derechos y deberes en el espacio publico. Tener agentes civicos y reformar la Policia Local para garantizar el cumplimiento de ordenanzas.

 

5. Front Litoral

El Port Fòrum i la desembocadura del Riu Besòs són objecte de debat públic. D'una banda, estem parlant de la zona urbanitzable més gran del litoral metropolità on comença a posar-se en dubte el seu futur ús públic, i de l'altra, un espai amb poca vida i de dinamització complexa. Quines són les vostres propostes per a l'aprofitament per part de la ciutadania d'aquesta franja costanera?

Hay que garantizar que sea un espacio mixto. Algunas actividades económicas de nuevas tecnologías y mediambientales y un barrio abierto, sin espacios privados, con zona verde y equipamientos para la ciudad.

 

6. La Mina Residencial

El Pla de Transformació ha creat una tercera realitat dins al barri. A les conegudes Mina Vella i Mina Nova, s'hi ha afegit aquesta Mina que alguns anomenem "Residencial". Com teniu previst treballar aquesta nova realitat dins del barri i la seva relació amb la resta del teixit ciutadà?

Crear el Consell participatiu del Barri. Crear sentimiento de barrio en las nuevas zonas. Construir la escola de primaria y la escola bressol que faltan. Aprovechar la nueva llegada de familias a los pisos del consorcio.

 

7. Mobilitat i transport públic

El barri històricament s'ha trobat poc comunicat amb la resta de la ciutat. Actualment, amb la implementació de les línies de TRAM i la nova xarxa d'autobusos metropolitans, s'ha modificat aquest realitat. Quines propostes de millora penseu plantejar en referència a aquest tema?

Mantener las lineas que existen. Luchar contra el incivismo y el fraude en el tram. Estudiar la implantación de un bus circular por Sant Adrià

 

8. Pla de Transformació

El Pla de Transformació i el Consorci del Barri de la Mina han estat prorrogats fins aquest any 2015. Quina seria per a vosaltres l’avaluació del què ha suposat el Pla de Transformació del Barri i quina és la proposta entorn de la seva continuïtat?

El Pla de Transformació ha sido muy positivo para el barrio. Hay que garantizar su continuidad para abordar los aspectos que la crisis ha desmontado: mejora de la formación e inserción laboral.

 

9. Reallotjaments i edifici Venus

Alguns veïns de La Mina estan afectats pels reallotjaments previstos en el Pla de Transformació del barri i l'enderroc de l'edifici Venus. Aquest procés, que ja porta anys en marxa, ha entrat en un fase de gran confrontació entre els afectats i l'Administració (Consorci, Ajuntament i Generalitat) i amb solucions parcials. Quines propostes teniu previstes per a la seva finalització?

El edificio de Venus, se debe rehabilitar. Sus vecinos no pueden abonar una diferencia con los pisos nuevos y no podemos condenar a los vecinos a una hipoteca ni a vivir como estan actualmente.

 

10. Universitat

L'arribada del Campus Universitari al barri es veu com una oportunitat de dinamització i millora de la seva realitat. En principi, la seva posada en marxa és imminent (el proper curs). Quins elements concrets proposeu per a la seva integració amb el barri i la ciutat?

Debemos promover que la biblioteca del barrio sea la referencia para los estudiantes. También ofrecer viviendas estudiantes y generar actividades entre la fundación de la UPC y las entidades del barrio.