Eleccions Municipals SAB 2015 :: MES respon el qüestionari

desdelamina.net ha fet arribar una sèrie de fotografies a totes les candidatures polítiques que es presenten a les eleccions municipals, per tal de copsar la seva visió sobre aquells temes que afecten més directament el barri de la Mina. Us oferim les respostes donades pel Moviment d'Esquerres.

Aquestes són les respostes que ens ha fet arribar el Moviment d'Esquerres (MES) Sant Adrià.

 

1. Barri, ciutat, país

La relació del barri amb les grans realitats del seu voltant és complexa: barri perifèric d'una ciutat metropolitana petita, al marge de la gran Barcelona i que veu una mica de reüll l'anomenat procés constituent. Quina reflexió faríeu sobre aquestes qüestions?

Som sobiranistes i d'esquerres i per tant, creiem en l'oportunitat de posar a l'abast dels ciutadans els mecanismes necessaris per decidir tot allò que els afecta, també en aquesta interrelació entre barri, ciutat i país. Els veïns de La Mina han de poder decidir des del propi barri quines són les polítiques que s'apliquen al seu entorn i no deixar que vinguin única i exclusivament dirigides des de la Plaça de la Vila o qualsevol despatx de la Generalitat, perquè fent això podem caure en l'error de prendre decisions equivocades, com s'ha fet fins ara.

La Mina ha de sentir-se de Sant Adrià, sense condicionants. És un barri més de la ciutat, en el qual s'hi han d'abocar més esforços, per acabar amb una transformació que fa masses anys que dura. La realitat del barri ens obliga a ser més sensibles alhora de treballar-hi, però per això els mecanismes de participació ciutadana per decidir entre tots què pensem que cal fer. La Mina s'ha d'obrir al mar, a la Diagonal i a la futura universitat. Ha de ser un barri de futur, necessari en qualsevol procés de construcció de quelcom nou.

 

2. Participació

L’associacionisme, la participació ciutadana, les mobilitzacions… han estat històricament factors claus en el desenvolupament del barri. Què en penseu del moment actual de l’associacionisme i de cert sentiment de desmotivació que es respira entre els veïns i veïnes?

És lògic i comprensible. Durant molts anys els veïns han viscut amb l'esperança que el barri estava canviant, que les administracions es creien lo del procés de transformació i anava de veritat. Això fèia que la motivació i el sentiment de ser de La Mina els unís molt més, els portés a associar-se i a organitzar activitats. La falta de sensibilitat d'alguns representants polítics que havien de treballar pel barri, amb promeses falses incomplertes i amb un to de superioritat al parlar amb els veïns, a més de facilitant polítiques de crispació, ha fet que l'ambient s'anés tensionant de nou. La Mina que ens agradava era la participativa, la motivada, la feliç.

 

3. Drogues

El consum i tràfic de drogues és una realitat quotidiana al nostre barri. Quines accions teniu pensades per treballar i afrontar aquest fenomen?

Cal actuar-hi amb contundència. La transformació del barri, en part, passa per aquí. Per sort en els darrers anys la cosa ha canviat molt, però ens atreviríem a dir que el 80% dels veïns de La Mina no consumeixen ni trafiquen amb substàncies estupefaents. És doncs, si més no injust, que es posi aquesta etiqueta a tot el barri. Cal que la policia hi sigui més present, amb una major presència dels Mossos d'Esquadra doblant-ne el nombre d'efectius, i finalitzar el pla de transformació que amb l'enderrocament de Venus permetria esponjar una mica més tota aquesta problemàtica.

 

4. Espai públic

L'ús de l'espai públic i el compliment de les ordenances municipals és uns dels elements claus per a la millora del dia a dia del barri. Com creieu que cal treballar aquestes qüestions des del consistori?

Pensem que no hi ha un gran problema de convivència, de respecte cap a l'espai públic i el compliment de les ordenances municipals. Segurament és el mateix que hi ha altres barris de la ciutat o de municipis de Catalunya, multiplicat per la multitud de veïns que hi viuen i els pocs metres quadrats on ho fan. La densitat del barri hi juga un paper molt important. No obstant, per garantir això cal més educació, on si que hi ha un problema important, pel que fa a l'absentisme escolar. Cal un major acompanyament a aquelles famílies que veuen la llei i les ordenances com quelcom aliè i cal més contundència policial en els reincidents.

 

5. Front Litoral

El Port Fòrum i la desembocadura del Riu Besòs són objecte de debat públic. D'una banda, estem parlant de la zona urbanitzable més gran del litoral metropolità on comença a posar-se en dubte el seu futur ús públic, i de l'altra, un espai amb poca vida i de dinamització complexa. Quines són les vostres propostes per a l'aprofitament per part de la ciutadania d'aquesta franja costanera?

La transformació del litoral s'ha decidir entre tots els adrianencs i les adrianenques. Evidentment, en aquest procés participatiu sobre com ha de ser el front litoral, els veïns de La Mina hi han de jugar un paper molt important. Cal mantenir al màxim l'essència d'aquest entorn, un dels pocs que conserva el seu aspecte inicial de la zona marítima, però també hem de ser capaços de veure'n els beneficis, que amb el màxim respecte cap al medi ambient i la fesomia de la nostra ciutat, en podem treure. No estem en disposició de renunciar a res que pugui aportar progrés econòmic, turístic i sobretot, de llocs de treball que repercutirien directament a La Mina.

 

6. La Mina Residencial

El Pla de Transformació ha creat una tercera realitat dins al barri. A les conegudes Mina Vella i Mina Nova, s'hi ha afegit aquesta Mina que alguns anomenem "Residencial". Com teniu previst treballar aquesta nova realitat dins del barri i la seva relació amb la resta del teixit ciutadà?

Com s'ha fet fins ara. Son uns veïns més de La Mina. Potser és cert que el seu nivell d'estudis o cultural fa que no s'hi hagi d'abocar tants esforços o recursos per garantir el compliment de la llei o per recordar-los que els nens han d'anar a l'escola, però la seva presència al barri l'hem d'aprofitar perquè l'escola, per exemple, faci de corretja de transmissió d'aquests valors positius entre nanos, i això faciliti una bona relació entre famílies. Els més petits son capaços d'unir lo inimaginable. Aquí hi hem de treballar molt.

 

7. Mobilitat i transport públic

El barri històricament s'ha trobat poc comunicat amb la resta de la ciutat. Actualment, amb la implementació de les línies de TRAM i la nova xarxa d'autobusos metropolitans, s'ha modificat aquest realitat. Quines propostes de millora penseu plantejar en referència a aquest tema?

Volem revisar tot el sistema de transport públic de la ciutat, tant diürn com nocturn. Hem de posar el màxim de facilitats als adrianencs i les adrianenques perquè agafin el transport públic. Els joves, un dels nuclis de població més nombrosos de La Mina, han de tenir descompte per viatjar entre barris en el transport públic de la ciutat. És un compromís a estudiar.

 

8. Pla de Transformació

El Pla de Transformació i el Consorci del Barri de la Mina han estat prorrogats fins aquest any 2015. Quina seria per a vosaltres l’avaluació del què ha suposat el Pla de Transformació del Barri i quina és la proposta entorn de la seva continuïtat?

El Consorci de La Mina s'ha de tancar, tal i com està entés actualment. Cal repensar totes aquestes estructures supramunicipals i veure'n els beneficis, els contres i les oportunitats. El Consorci de La Mina s'havia de tancar el 2010, havent finalitzat un pla de transformació que no s'ha acabat complint. I això és el que ara, està tornant a enrarir l'ambient al barri. Perquè els veïns veuen com se'ls ha pres el pèl. Un organisme públic no pot actuar només com a gestor de finques, que és el que està fent ara principalment el Consorci de La Mina. I a més, fent-ho malament. Cal repensar quina ha de ser la forma de participació directe de les diferents administracions al barri, però sobretot des de l'òptica que el pla de transformació s'ha de finalitzar amb màxima prioritat i que cal treballar en un projecte educatiu transversal que torni a fer somriure als veïns de La Mina.

 

9. Reallotjaments i edifici Venus

Alguns veïns de La Mina estan afectats pels reallotjaments previstos en el Pla de Transformació del barri i l'enderroc de l'edifici Venus. Aquest procés, que ja porta anys en marxa, ha entrat en un fase de gran confrontació entre els afectats i l'Administració (Consorci, Ajuntament i Generalitat) i amb solucions parcials. Quines propostes teniu previstes per a la seva finalització?

És inadmissible el que ha passat a Venus. Els veïns, en gran mesura, tenen la raó. No pot ser que un edifici porti més de 10 anys afectat per expropiació, en un pla d'ordenació urbanística que contempla el seu enderrocament i que ara, es decideixi canviar tot unilateralment per part de PSC i ICV-EUiA per mantenir dret l'edifici i el Consorci de La Mina entès com fins ara. Venus s'ha d'enderrocar i els veïns han de ser reallotjats en els habitatges que fa set anys es van construir per ells. És l'única forma de millorar el barri en tots els aspectes, com dèiem des d'un projecte educatiu transversal, que passi per reduir l'absentisme escolar, millorar el problema de salut pública i de tràfic de drogues, augmentar la seguretat ciutadana i recuperar l'autoestima dels veïns.

 

10. Universitat

L'arribada del Campus Universitari al barri es veu com una oportunitat de dinamització i millora de la seva realitat. En principi, la seva posada en marxa és imminent (el proper curs). Quins elements concrets proposeu per a la seva integració amb el barri i la ciutat?

La universitat serà una gran oportunitat pel barri, en el sentit que siguem capaços de fer que el barri arribi a ella i ella entri al barri. Si es queda en la zona "residencial" com anomeneu vosaltres, només crearà més desigualtat. La nova zona universitària ha de ser un revulsiu per la zona, facilitant la contractació de persones aturades de Sant Adrià pels serveis de l'equipament educatiu però també creant programes de formació continuada per a gent de Sant Adrià i La Mina, per tal que es reciclin i tornin a entrar a les aules, o hi entrin per primer cop, i vegin una realitat diferent.