Eleccions Municipals SAB 2015 :: Sant Adrià En Comú respon el qüestionari

desdelamina.net ha fet arribar una sèrie de fotografies a totes les candidatures polítiques que es presenten a les eleccions municipals, per tal de copsar la seva visió sobre aquells temes que afecten més directament el barri de la Mina. Us oferim les respostes donades per Sant Adrià En Comú.

Aquestes són les respostes que ens ha fet arribar la candidatura de Sant Adrià En Comú.

 

1. Barri, ciutat, país

La relació del barri amb les grans realitats del seu voltant és complexa: barri perifèric d'una ciutat metropolitana petita, al marge de la gran Barcelona i que veu una mica de reüll l'anomenat procés constituent. Quina reflexió faríeu sobre aquestes qüestions?

Sant Adrià és la ventafocs de la gran Barcelona i La Mina és un dels barris en el que es concentra més població marginal. El procés constituent no importa gaire quan gran part de la seva població no té més interès que en sobreviure sense ingressos o amb un subsidi mínim. A més té un elevat índex d'analfabetisme, toxicomanies, delinqüents, etc.

 

2. Participació

L’associacionisme, la participació ciutadana, les mobilitzacions… han estat històricament factors claus en el desenvolupament del barri. Què en penseu del moment actual de l’associacionisme i de cert sentiment de desmotivació que es respira entre els veïns i veïnes?

Històricament alguns grups de veïns i veïnes s’han unit i mobilitzat per cridar l’atenció sobre les mancances i problemes que en tenien i tenen. Les administracions i els partits han tret profit dels fons i ajudes i els han traït en les seves promeses o be han fet oïdes sordes a les seves reclamacions.

 

3. Drogues

El consum i tràfic de drogues és una realitat quotidiana al nostre barri. Quines accions teniu pensades per treballar i afrontar aquest fenomen?

Creiem que la sala de venopunció s’ha convertit en un reclam de toxicòmans, venedors i traficants. Considerem que el tractament de les drogodependències és necessari, però no és de rebut que tinguem la que més usuaris atén sumant totes les de Barcelona. Els centres de tractament i la pressió que suposa pel veïnat s’han de compartir.

 

4. Espai públic

L'ús de l'espai públic i el compliment de les ordenances municipals és uns dels elements claus per a la millora del dia a dia del barri. Com creieu que cal treballar aquestes qüestions des del consistori?

No hi ha una solució per un problema complex. El consistori ha maquillat l’espai públic però ha descuidat les persones. La manca de valors, d’estima vers el que és l’entorn, la manca de respecte als altres i als espais comuns fa que la gent no valori aspectes com la estètica de la neteja i l’ordre. Si és descuida la educació i la vigilància s’ha de netejar i netejar contínuament.

 

5. Front Litoral

El Port Fòrum i la desembocadura del Riu Besòs són objecte de debat públic. D'una banda, estem parlant de la zona urbanitzable més gran del litoral metropolità on comença a posar-se en dubte el seu futur ús públic, i de l'altra, un espai amb poca vida i de dinamització complexa. Quines són les vostres propostes per a l'aprofitament per part de la ciutadania d'aquesta franja costanera?

Estem davant una gran extensió erma de formigó. A l’espai del Port, que està en un zona força aïllada d’habitatges, es poden ubicar locals i activitats d’oci, que solen provocar molt de soroll i que són difícilment acceptat en altres zones habitades, com son bars musicals, discoteques, casinos, etc., cosa que pot atraure negocis i activitats que són tant necessaris per pal·liar l’atur.

 

6. La Mina Residencial

El Pla de Transformació ha creat una tercera realitat dins al barri. A les conegudes Mina Vella i Mina Nova, s'hi ha afegit aquesta Mina que alguns anomenem "Residencial". Com teniu previst treballar aquesta nova realitat dins del barri i la seva relació amb la resta del teixit ciutadà?

Formada per nous habitants amb major nivell econòmic i que no requereixen tanta atenció, malgrat això se’ls ha de garantir els serveis bàsics. Creiem que La Mina VIP, per estar envoltada d’una realitat social totalment diferent, pot crear o reforçar barreres socials per mantenir-se aïllada i diferenciada de la resta.

 

7. Mobilitat i transport públic

El barri històricament s'ha trobat poc comunicat amb la resta de la ciutat. Actualment, amb la implementació de les línies de TRAM i la nova xarxa d'autobusos metropolitans, s'ha modificat aquest realitat. Quines propostes de millora penseu plantejar en referència a aquest tema?

Proposen una línea circular d’autobusos que connectin les diferents realitats i espais socials i culturals de la ciutat. Facilitar a les persones la comunicació i connexió directa entre barris amb un transport públic gratuït per a persones amb rentes baixes o sense ingressos. D’altra banda, millorar i ampliar els espais de vianants i els carrils bici.

 

8. Pla de Transformació

El Pla de Transformació i el Consorci del Barri de la Mina han estat prorrogats fins aquest any 2015. Quina seria per a vosaltres l’avaluació del què ha suposat el Pla de Transformació del Barri i quina és la proposta entorn de la seva continuïtat?

La visió estètica externa del barri ha millorat amb la nova zona residencial i la rambla, però el Consorci ha actuat d’esquena a la població autòctona a la que havia de facilitar instruments d’inserció i integració social i ha provocat l’enquistament de situacions de persones vivint en situacions infrahumanes, per la qual cosa no considerem necessària la seva continuïtat.

 

9. Reallotjaments i edifici Venus

Alguns veïns de La Mina estan afectats pels reallotjaments previstos en el Pla de Transformació del barri i l'enderroc de l'edifici Venus. Aquest procés, que ja porta anys en marxa, ha entrat en un fase de gran confrontació entre els afectats i l'Administració (Consorci, Ajuntament i Generalitat) i amb solucions parcials. Quines propostes teniu previstes per a la seva finalització?

Opinem que cada situació requereix una solució diferenciada per això caldria agrupar situacions familiars i econòmiques dels veïns de La Mina i donar solucions diferents a diferents realitats. Per exemple, facilitar pisos en venda de diferents preus i mides per a les famílies que puguin i vulguin canviar; facilitar lloguers socials diversificats; rehabilitar les escales i permetre la continuïtat a les famílies que no puguin optar a les anteriors opcions.

 

10. Universitat

L'arribada del Campus Universitari al barri es veu com una oportunitat de dinamització i millora de la seva realitat. En principi, la seva posada en marxa és imminent (el proper curs). Quins elements concrets proposeu per a la seva integració amb el barri i la ciutat?

Assegurar la contractació per part de la Universitat d’un percentatge no inferior al 50% de personal de serveis, manteniment, tècnics, etc., entre persones inscrites a la OTG de Sant Adrià, per tal que pugui repercutir en la població els beneficis, excepcions, etc. que la Universitat ha rebut de la nostra comunitat.