Es constitueix el Consell de les Arts i la Cultura de Sant Adrià

El proper 3 de novembre es constituirà el Consell de les Arts i la Cultura de Sant Adrià de Besòs.

El proper 3 de novembre, a les 20h, es constituirà el Consell de les Arts i la Cultura de Sant Adrià de Besòs. L’acte, que tindrà lloc a la sala de Plens de l’Ajuntament, serà presidit per l’alcalde, Jesús M. Canga Castaño, i pels regidors, Màrius Tárraga i M. Carmen Manchado.

Aquest òrgan consultiu vol promoure la participació dels ciutadans/es, entitats i associacions del municipi en l’àmbit de les arts i la cultura i convertir-se en un espai de trobada i de debat en el qual s’acordin les línies estratègiques culturals de Sant Adrià.

El Consell de les Arts i la Cultura tindrà entre les seves funcions el foment del diàleg i la col•laboració entre les associacions i la ciutadania amb l’Administració, la detecció de necessitats culturals del municipi, la millora de les associacions culturals adrianenques i l’elaboració de propostes per incrementar la participació de les associacions i dels ciutadans en les arts i la cultura municipals.

Aquest nou òrgan estarà format pel president (l’alcalde o un regidor) i el vice-president (qualsevol persona que no sigui regidor i que sigui proposada per la majoria absoluta del plenari), el consell plenari, la comissió permanent i les comissions de treball. El consell plenari serà l’òrgan més important des del punt de vista participatiu, l’integraran el president i el vice-president, un regidor/a de cada grup municipal, un representant de cada entitat cultural inscrita en el registre municipal d’entitats, fins a cinc persones majors de 16 anys escollides aleatòriament del padró d’habitants, fins a 5 persones amb rellevància en el món cultural de Sant Adrià. També podran assistir amb veu i sense vot, professionals i experts, responsables polítics, tècnics i representants d’altres administracions.

La creació del Consell de les Arts i la Cultura, que s’emmarca en el reglament de Participació Ciutadana de la Ciutat, és un pas endavant en el compromís de l’Ajuntament de fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes en les polítiques municipals.