Es crea al Parlament de Catalunya l’Intergrup del Poble Gitano

Aprofitant la celebració del dia Internacional del poble Gitano, el passat 8 d’abril, el Parlament de Catalunya va constituir l’Intergrup del Poble Gitano. Els intergrups estan constituïts per un representant de cadascun dels sis grups parlamentaris i orienten la seva activitat al coneixement en profunditat de l’àmbit per al qual han estat creats i establir relacions de treball i intercanvi amb altres intergrups de l’Estat Espanyol.

Es crea al Parlament de Catalunya l’Intergrup del Poble Gitano

El Consorci del Barri de La Mina publica un article arran d’aquest acte de constitució i ens presenta com quatre joves gitanos que van donar el seu testimoni.

"El missatge que van donar els joves davant el públic que omplia la sala va tenir un denominador comú, el de que el futur de la seva gent passa indiscutiblement per la formació i la professionalització de les noves generacions. Tots quatre, professionals amb formació en diversos àmbits, van coincidir a reforçar la necessitat d’un canvi de perspectiva respecte el valor i la importància de l’educació en les famílies gitanes. D’una banda, van apel•lar als pares i mares de la seva comunitat perquè acompanyin amb responsabilitat els seus fills i filles en el procés d’escolarització i aprenentatge. I, per l’altra als joves com ells, perquè es marquin reptes personals i objectius d’alta volada que contemplin l’ensenyament secundari i universitari per anar engreixant aquest nova generació de joves gitanos preparats i capacitats per donar un salt qualitatiu."

Es crea al Parlament de Catalunya l’Intergrup del Poble Gitano

"El conseller Cleries també es va referir a la lluita per les oportunitats de la comunitat gitana, i va recordar la seva doble condició de ciutadans del món i poble arrelat. En el cas de Catalunya són 80 mil persones, ciutadans de ple dret del poble català, que institucionalment, a través de les lleis i del propi Estatut (art. 42.7) tenen garantit el “reconeixement de la seva cultura com a salvaguarda de la realitat històrica d’aquest poble”. El representant del Govern català va parlar de la voluntat de continuar “fent camí junts” des de la corresponsabilitat, amb de la Federació de les Associacions Gitanes i des del Consell del Poble Gitano, revisant el Pla Integral, per assolir la seva integració i normalització en plenitud."

Es crea al Parlament de Catalunya l’Intergrup del Poble Gitano

Pots llegir l’article complert i veure la resta de fotos a la web del Consorci del Barri.