Es presenten les primeres dades del PLIA de Sant Adrià

A inicis d’any, us compartíem quines serien les primeres passes del PLIA, el Pla Local d’Infància i Adolescència de Sant Adrià de Besòs, que s’està duent a terme des de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Aquest pla pretén analitzar de manera profunda la realitat local i reflexionar entorn la vida dels infants i adolescents de la nostra ciutat. Ara, després d’uns mesos d’estudi, s’han presentat les primeres dades d’aquest treball.

El PLIA té l’objectiu d’elaborar unes polítiques locals que atenguin a les necessitats reals dels nostres infants i adolescents. És una proposta de treball coordinada entre els governs municipals que vol conèixer la diversitat del territori i dissenyar unes línies prioritàries per invertir de manera efectiva i inclusiva, tot promovent la participació infantil i adolescents.

La primera passa del Pla Local d’Infància i Adolescència ha estat l’elaboració d’una diagnosi basada en dades sociodemogràfiques, enquestes i trobades amb personal tècnic de l’administració, entitats de l’àmbit que treballen amb aquest col·lectiu, Centres d’Atenció Primària del municipi, famílies, infants i adolescents. Tota aquesta informació s’ha enfocat en els cinc grans drets bàsics: dret a l’escolta, dret a serveis de qualitat, dret a un tracte just, dret a viure en entorns segurs i nets i dret a ser infant.

Les primeres conclusions es van compartir fa uns dies amb els agents implicats. A partir d’aquestes, s’han plantejat uns eixos estratègics que cal orientar en accions específiques:

  • La ciutat ha de construir-se a mida dels infants, adolescents i joves, considerant el seu dia a dia i vetllant perquè aquesta sigui acollidora, segura i verda.
  •  Les activitats de lleure socioeducatiu, esportiu, cultural, familiar i comunitari per als infants i adolescents han d’estar presents a tots els departmanets de l’ajuntament.
  • Cal tenir cura de la salut mental dels infants, adolescents i joves.
  • Cal tolerància 0 cap a tota mena de violència, preparant protocols àgils i eficaços.
  • Sant Adrià de Besòs ha de ser una ciutat que escolta als infants i joves perquè aquests es moguin i es comuniquin amb llibertat.

A partir d’aquí, es començarà a treballar per crear un Consell dels Infants i Adolescents que garanteixi el dret a la participació i l’escolta, esdevenint un òrgan de participació directe en la vida social i la presa de decisions que afecten al conjunt de la ciutat.