Escola de Pares i Mares de La Mina

Aquesta iniciativa intenta acompanyar als pares i mares en el procés d’escolarització dels seus fills.

L’Escola de Pares i Mares de La Mina (EMiP) és un projecte comunitari que sorgeix
l’any 2002 producte de la reflexió compartide entre els serveis, entitats i agents
educatius del barri de La Mina.

L’EMiP entén

 • l’educació com un procés continuat d’aprenentatge que es dona al llarg i ample de
  la vida de les persones
 • que el nivell de formació de les famílies (mares, pares i/o adults de referència)
  té una incidència directa sobre l’educació dels fills i filles

i pretèn

 • potenciar l’acompanyament de mares i pares den el procés escolar dels seus fills
  i filles
 • valoritzar l’escola com a garantia de promoció social.

Volem aconseguir-ho

 • creant al barri una xarxa estable que serveixi de suport als pares, mares i/o
  adults de referència en el procés educatiu dels seus fills i filles
 • fomentant la relació i la comunicació entre famílies, centres educatius i entitats
  i serveis del barri
 • trobant entre tots i totes, des d’un espai de reflexió comunitari, respostes
  educatives respecte a les necessitats dels infants i joves del barri de La Mina

L’EMiP estructura la seva activitat a través de

 • nuclis de relació autònoms vinculats als centres educatius o entitats que formen
  part del projecte
 • la programació mensual d’activitats formatives de caràcter gratuït i obertes
  al barri

Podeu posar-vos en contacte amb els nuclis de relació a:

IES Forum
c/ Llull s/n
Tel: 93 381 1816
CEIP Cascavell
c/ Argentina s/n
Tel: 93 381 9400
CEOP Mediterrània
c/ Mar s/n
Tel: 93 3462 1913
Grupo Union
c/ Mar s/n
Tel: 93 381 1578

Per a més informació: emip@sant-adria.net

A desdelamina.net us anirem informant de les diferents activitas que es vagin realitzant!