ESCOLES TALLER :: Programes de formació ocupacional

Els programes de formació ocupacional aconsegueixen un alt percentatge d’inserció laboral

Fa unes setmanes van finalitzar dos dels programes que l’Ajuntament ha organitzat aquest anyamb l’objectiu de millorar la qualificació professional i la inserció laboral de persones majors i menors de 25 anys: l’escola taller Energies Alternatives i el taller ocupacional Seu entitats Camps del Besos.

L’escola taller Energies Alternatives constava de tres mòduls, (construcció, jardineria e instal·lació de plaques fotovoltàiques) en els quals han participat un total de 24 joves del municipi, dels quals un 33% han aconseguit accedir al mercat laboral. Per mòduls, la inserció en el de jardineria i en el de construcció ha assolit el 37,5% mentre que en el d’ instal·lacions de plaques fotovoltàiques la xifra ha estat d’un 25%.

Els alumnes-treballadors d’aquesta escola taller han dut a terme tot un seguit d’obres necessàries per poder instal.lar plaques fotovoltàiques a l’Edifici Besos, aprofitar un volum important d’aigües freàtiques per al rec de parcs i jardins i crear nous espais verds.

El taller ocupacional Seu entitats Camps del Besos tenia com a finalitat la rehabilitació de les instal·lacions de la masia ubicada als camps del Besòs (aixecament d’envans, construccions de sostres, instal·lacions de sòl així com les instal·lacions de llum i aigua). Per dur a terme aquest projecte és van crear quatre mòduls diferenciats clarament en dos àmbits d’actuació: la rehabilitació d’edificis (mòdul de construcció e instal·lacions) i l’atenció personalitzada (auxiliar de geriatria i de cuidadors de persones amb disminució). Un cop finalitzada la rehabilitació a la masia s’ubicaran algunes de les seus de les entitats esportives del municipi.

L’objectiu del taller ocupacional és afavorir la qualificació professional i la inserció laboral de persones majors de 25 anys, especialment dones) a partir de la formació professional ocupacional, facilitant els coneixements tecnicopràctics necessaris als alumnes-treballadors per capacitar-los com a professionals.

En aquest cas la inserció laboral ha sigut més elevada en l’àmbit de l’atenció personalitzada, tant d’auxiliar de geriatria com de cuidadors de persones amb disminució.