Espai L :: Treball Comunitari

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

El passat divendres, 4 de juliol, vam realitzar dins de la XXIV Setmana Cultural el nostre espai de participació entorn el treball comunitari.

Així que a la Rambla del barri, sota l'ombra de unes carpes, la infraestructura de la MOTA, un grapat de mapes i moltes ganes de xerrar, preguntar i dir la nostra vam plantejar un espai obert de treball informal amb tothom que s'apropes.

Els nostres espais de participació plantegen una metodologia per a processos d’aprenentatge oberts, dissenyats per aprendre, compartir, transferir i gaudir del coneixement. Aquests espais serien la vessant més analògica de les nostres propostes d'eduació expandida.

Aquests espais els anomenem com Espais L en homenatge al genial autor Terry Pratchett i la seva saga sobre el DiscWorld. Els espais L d'aquest saga de fantasia humorística i satírica son espais on l'acumulació de coneixements (la L del nom es la L de Libray, biblioteca en angles) es tan poderosa que l'espai i el temps es veuen afectats. Aixi, si entres en una biblioteca prou gran, arribes al fons i gires a la dreta arribaràs a una altre biblioteca sense cap mena d'esforç.

Aquesta idea de que els espais L son una forma de comunicar espais, persones i realitats per la quantitat de coneixement que contenen ens sembla una forma perfecta d'explicar els nostres objectius al programar i realitzar un espai de participació.

A més cada espai de participació es centra en un tema o idea força, el primer espai va girar entorn al nostre propi projecte i aquest segon el vam centrar el treball comunitari.

Així doncs, persones amb diverses relacions amb el barri (veïnat, treballadors/es, gent de l'altra banda del riu) es van trobar a l'encara solitari espai de la Rambla de la Mina per plasmar sobre el mapa idees i propostes de transformació de diversos espais del barri.

Encara que teniem quatre espais per treballar només ens vam centrar en dos: Can Co i la Rambla.

 

 

Parlant del solar de Can Co, l'última masia que quedava al barri i que va ser enderrocada el 2009, i anant més enllà de la vaga promesa de construir-hi una escola bressol, van sorgir un munt d'idees sobre possibles usos d'aquest espai.

Es va parlar de poder-hi combinar la construcció d'un equipament i alhora un gran espai obert, pensat per fer-hi activitats com sardanes, castellers, música, teatre. Un possible nom que va sorgir per posar-li a aquesta espai seria el de "Plaça de la Font de la Mina". Una altra opció seria destinar l'espai a horts urbans, i aquí l'aposta era perquè fossin horts comunitaris més que no pas horts parcel·lats. O potser un parc. També es va posar sobre la taula la possibilitat que aquest espai es destinés al jovent del barri, esdevenint així el seu espai de reefrència i de relació social.

Es va tenir en compte, també, que aquest solar és el que dóna la benvinguda al barri a la gent que ve des dels barris Besòs, de manera que es podria convertir en un espai d'atracció més enllà dels rígids límits de la Mina. Precisament aquest caràcter de frontera també va portar al debat de fins a quin punt caldria repensar l'ús que es dóna actualment a molts solars que són dins del barri, destinats majoritàriament a aparcament de vehicles privats.

Finalment, aquest grup de treball va apostar també per intentar dinamitzar la riba dreta del Riu Besòs, ara mateix infrautilitzada, proposant-hi activitats relacionades amb el les activitats de lleure a l'aire lliure, de forma semblant a les que es produeixen fa temps al marge esquerre.

 

 

Parlant sobre la Rambla es van començar a comentar que encara es un espai "poc agrait" pel seu us com espai public, per fer activitats o per gaudir d'ella.

Com a espai es va tornar a indicar que la rambla esta tancada en la seva connexió superior amb el Parc del Besòs i amb la inferior amb la zona del Campus o el front litoral. També es va fer notar que el us quotidià de la Rambla com a passeig es mínim i que com espai de reunió es limita a petits trams a prop de la biblioteca.

Sobre l'espai es va fer notar que la proposta dels "Colors de la Rambla" (el paviment de colors que decora la Rambla)  esta molt esvaïda i que necessita una revifalla urgent ja que els colors s'han perdut. Tambés es va parlar que es podrien instal·lar alguns espais de joc infantil en algun dels seus trams ja fos dibuixant jocs tradicionals al terra o afegint elements de circuits esportius.

En la conversa van sortir els apunts sobre de la manca de negocis o activitat als baixos dels edificis que rodejen la Rambla i la falta de gespa als trams primers i últims del Tram.

En el cas de les activitats es va parlar que hi hauria que pensar en ofertes que s'adeqüin a la seves caracteristiques ja que activitats més o menys estàndards no acaben de funcionar. També es va parlar de la presencia del tram a banda de l'espai. Davant aquests reptes es va parlar de com asegurar l'espai d'activitat ja fos amb senyalització, tanques o fins i tot jardineres temporals i mòbils.

Per acabar l'espai vam fer una mica de posada en comú i vam compartir els comentaris fent als grups enriquint les propostes i realitzant noves preguntes.

Al final vam acordar fer un recull de tot el aparegut a l'espai i continuar treballant amb una devolució de tot plegat als participants.

 

Ara, us convidem a recordar l'activitat visitant el recull fotogràfic al nostre Flickr.