EXPOSICIÓ :: Paissatges post-industrials: la reconversió de la Central Tèrmica de Sant Adrià de Besòs

  • Categoria de l'entrada:Sense categoria

Inauguració de l’exposició dels projectes arquitectònics realitzats pels alumnes del Taller de Projectes de Segon Cicle ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès).

Partint de la hipòtesi de conservació de les estructures industrials i la seva adaptabilitat, ens proposen analitzar i projectar quines són les possibilitats espaials i programàtiques reals de les diferents instal•lacions del complex i els seus espais intersticials.