EXPOSICIÓ :: Porrajmos, el genocidi nazi del poble gitano

  • Categoria de l'entrada:Sense categoria

Exposició d’accés lliure, a la sala Pinós-Miralles, espai cultural Font de la Mina.

Al c/Ponent s/n