ICV-EUiA i el barri

Continuem amb la publicació de les respostes dels alcaldables a Sant Adrià a les properes eleccions municipals al qüestionari sobre el barri que els vam fer arribar fa unes setmanes. La segona candidatura ha sigut Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa i els seu cap de llista Gregorio Belmonte.

 ICV-EUiA i el barri

Recordem que desdelamina.net hem proposat uns interrogants concrets sobre temes generals que ens semblen d’interès per la gent del barri. Així entenem que el missatge, les propostes i els plantejaments que els partits tenen respecte el barri, la seva realitat i millora es fa més proper i entenedor. Les preguntes les vam publicar fa una setmana i aqui us deixem amb la resposta de ICV-EUiA.

(Les preguntes estan resaltades en negreta)

 

1.- El consum i tràfic de droga, és una realitat quotidiana del nostre barri. Quines accions tenen pensades per treballar i afrontar el fenomen?

Primer cal una política de seguretat d’eradicació dels punts de venda de drogues al barri. En referència al consum dignificar els espais d’atenció a persones drogodependents com es la sala de consum amb atenció sanitària, l’intercanvi de material d’injecció i el centre d’atenció i seguiment de programa  de manteniment amb metadona. Entenem que aquests serveis milloren la relació d’aquest col·lectiu amb el veïnat del barri, i ajuda que els consums es facin en un lloc protegit i no en el carrer. Disminueix els riscos de propagació de malalties associades al consum i la presencia de xeringues i altres estris de consum en el barri. Donat que s’ha aplaçat la construcció del CAP de la Mina s’ha de buscar una alternativa temporal per la ubicació més adient per aquests serveis.

 

2.- Alguns dels veïns del barri son afectats pels reallotjaments previstos en el Pla de Transformació del barri. Aquest procés ja s’ha iniciat, no sense protestes, i es preveu que finalitzi en breu, quines propostes tenen previstes per a la seva finalització?

 • La realitat social i econòmica ha portat a que els objectius del Pla de Transformació del barri en referència a la destinació del bloc de Venus siguin avui diferents. L’envelliment de les persones residents a Venus, el empitjorament de les rendes familiars i el preu del mòdul d’habitatge protegit son factors que obliguen a mesures que per part d’ICV-EUiA son:

 • Facilitar el reallotjament a les persones que de forma voluntària vulguin optar a un habitatge protegit de nova construcció. Demanar a les institucions el màxim de subvencions per reduir al mínim les aportacions de les famílies.

 • Abordar una rehabilitació integral del bloc de Venus per dignificar la vida quotidiana de les famílies que no es reallotgin.

 • Rehabilitar els habitatges que quedin buits en el procés voluntari de reallotjament i posar-los en regim de lloguer per a noves famílies.

 • Obrir un procés de debat i reflexió participat per les institucions, veïns i veïnes i entitats sobre el futur de les parcel·les actuals al barri destinades a habitatge i equipaments.

3.- La salut és un tema cabdal per tots els municipis. Al barri, el CAP és un dels serveis més destacats per la seva utilitat, presència i història. Dins del Pla de Transformació del barri es plantejava una ampliació del CAP però encara es troba en fase de projecte. Quina és la seva posició davant aquest tema?

El nou Cap de la Mina està amb projecte executiu i per tant només esperant la fase de concurs i licitació de la obra. Per realitzar aquest tràmit cal aprovar partida pressupostaria per part de la Generalitat de Catalunya. El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià va aprovar, per unanimitat, una moció per demanar al govern de la Generalitat la consigna pressupostària per aquest 2011.

Com a ICV-EUiA el nostre grup parlamentari ha demanat la partida pressupostaria per aquest 2011 i continuarem demanant la construcció del Cap de la Mina que es totalment necessari i urgent.

 

4.- L’educació és clau de volta pel barri i el seu desenvolupament, però, lamentablement, l’absentisme és un dels factors més determinants actualment. Quines mesures tenen previstes per millorar l’escolarització dels infants i joves del barri?

Cal comprometre al Departament d’ensenyament de la Generalitat en un pla de lluita contra l’absentisme i el fracàs escolar al barri.

Amb aquest compromís treballar en diverses línies:

 • Adequar el projecte eductiu dels centres (Mediterrània, Cascavell i Fòrum 2004) a la realitat social del alumnat i les famílies

 • Dotar a les plantilles de professionals dels centres educatius dels perfils apropiats i estabilitzar la plantilla per un projecte de futur i continuïtat.

 • Integració de les famílies a la dinàmica escolar.

 • Actuar de forma immediata sobre l’absentisme escolar.

 • Elaboració d’una ordenança municipal contra l’absentisme escolar.

 • Programa d’activitats extraescolar vinculat al projecte educatius dels centres escolars.

 • Millora de la oferta post-obligatoria pública al marge dret del riu.

5.- El Pla de Transformació i el Consorci del Barri han sigut prorrogats per cinc anys. Quina seria per vostè i el seu partit l’avaluació del que ha sigut el Pla de Transformació del barri?

Per a ICV-EUiA ha estat una transformació en els aspectes urbanístics importants: Nova urbanització de la Rambla, nous carrers, ascensors en els habitatges, nous equipaments.

Però en els aspectes socials no s’ha assolit una veritable transformació:

 • Alt nivell d’absentisme escolar.

 • Baix nivell escolar.

 • Alt nivell d’atur.

 • Inseguretat.

 • Tràfic de drogues.

 • Incivisme en el espai públic.

 • Alt nivell d’intervencions socials a famílies.

6.- L’associacionisme, la participació ciutadana, les mobilitzacions… han sigut factors clau històricament en el desenvolupament del barri. Què en pensen del baix moment actual de l’associacionisme i del sentiment de desmotivació que es respira entre els veïns/es?

Un objectiu que no ha estat assolit en l’actuació del Consorci de La Mina ha estat el no enfortir el teixit associatiu propi del barri. Molts serveis i projectes han estat encarregats a empreses externes al barri i els seus professionals no han participat en un desenvolupament comunitari que era eix vertebrador de la transformació del barri. La participació necessita de temps i d’estratègies educatives en el seu propi procés que s’han vist superades per la velocitat tècnica de les decisions i la jerarquia del comitè executiu del Consorci que ha dirigit el pla de transformació del barri.

La desmotivació del veïnat i les entitats es pot redreçar amb un nou procés realment comunitari de reflexió i decisions sobre línies d’actuació social i educativa al barri.

 

7.- desdelamina.net és un projecte de dinamització sociocultural a partir de l’ús de les TIC. Per això pensem que aspectes com l’alfabetització digital, l’accés a Internet i l’us de recursos 2.0, són eines molt vàlides per transformar i millorar la realitat de les nostres comunitats. Voldríem acabar preguntant quines són les seves propostes per a millorar l’ús d’aquestes eines en el barri?

 • Creació de zones Wifi en els espais públics

 • extensió de la fibra òptica al barri.

 • Potenciació dels punt Omnia com elements de formació i accés.

 • Implantació de una nova plataforma digital municipal: pagina web, tramitació electrònica, Televisió municipal per Internet, Xarxa de participació 2.0.

 

A desdelamina.net agraim la bona rebuda a aquesta proposta i les seves respostes. 

Recordem que els nostres articles es poden comentar i que pots descarregar-te les respostes en format pdf.

També pots veure les respostes donades per Ciutadans al nostres qüestionari.