La Comissió d’Igualtat de Gènere i Coeducació de l’Institut Escola La Mina, una eina per repensar l’educació en clau feminista

  • Categoria de l'entrada:Dones / Educació

L’equip docent de l’Institut Escola La Mina va decidir al curs 2020-2021, arran d’una formació sobre coeducació i en plena pandèmia, crear la ‘Comissió d’Igualtat de Gènere i Coeducació per fer front als reptes en la matèria tant de l’alumnat com del professorat del centre.

Recentment, i en el marc del ‘tema de fons’ sobre feminismes, l’equip del ‘desdelamina’ vam tenir l’oportunitat de ser convidats a assistir a una de les seves reunions per conèixer com treballen i saber quins objectius es plantegen pel futur de la comissió. I és que, si durant els últims mesos hem estat publicant articles i continguts relacionats amb la temàtica feminista, ens semblava imprescindible poder conèixer com els centres educatius del barri de La Mina fan front a les qüestions de gènere.

Comissió d'Igualtat de Gènere i Coeducació de l'Institut Escola La Mina

La comissió, formada per unes deu persones, comprèn docents tant de primària com secundària, així com el coordinador pedagògic i l’educador social del centre. Aquestes setmanes estan sent d’especial activitat per a totes elles, en preparació de totes les propostes de cara al ‘mes de la dona’ (que també inclou tot allò relacionat amb la celebració del dia 8 de març). Unes propostes que, alhora, es coordinen amb la ‘Xarxa de Coeducació de Sant Adrià de Besòs‘ en la que estan presents la resta de centres educatius del municipi.

Durant la reunió, cada cicle va anar posant en comú les activitats i propostes que volen dur a terme amb l’alumnat, fent possible la col·laboració i suma de sinergies entre els equips docents. Exposicions, reflexions, dinàmiques, gimcanes… Tot, prenent especial atenció en el contingut de fons i cercant com poder engrescar als infants i joves.

Comissió d'Igualtat de Gènere i Coeducació de l'Institut Escola La Mina

Ja fa un temps que també es va apostar per crear una comissió “paral·lela” formada exclusivament per alumnes de secundària del centre que estan especialment sensibilitzades en la matèria. Una comissió que també es coordina a partir de trobades territorials amb altres centres, com la que recentment va tenir lloc a escala de tot Catalunya, i que fa les seves pròpies propostes d’accions i activitats.

Tot plegat, en un esforç per repensar l’educació a tots els nivells, gràcies a un interès i esforç col·lectiu de tot el claustre que ha anat augmentant amb el pas del temps i que es va iniciar amb una diagnosi del mateix centre, amb l’ajuda de l’educador social, per tal de detectar els principals reptes i decidir les següents línies d’actuació.

Va ser arran de la diagnosi que es va veure la necessitat de la creació de la comissió d’alumnes, que es va fer una revisió del llenguatge del centre per evitar biaixos de gènere, es va reflexionar sobre l’ús dels espais, o es va posar sobre la taula la iconografia utilitzada, per exemple, en els lavabos. Però sobretot la diagnosi va servir per detectar mancances del propi professorat en la matèria i repensar el rol del professional de centre educatiu, podent programar diferents formacions per fer-hi front que s’han valorat molt positivament.

Comissió d'Igualtat de Gènere i Coeducació de l'Institut Escola La Mina

Amb la Comissió d’Igualtat de Gènere i Coeducació ja en marxa, queden encara molts reptes per continuar treballant en els pròxims anys. Ens comenten, per exemple, que volen seguir reforçant el grup d’alumnes perquè siguin més autònomes, o ampliant les formacions per al personal del centre.

Reconeixen també, però, que en un futur caldrà incorporar aspectes com el treball amb les famílies de les alumnes, o obrir el ventall per poder incorporar continguts de temàtica LGBTIQ+ en les propostes i projectes que sorgeixin de la comissió. Els objectius potser poden semblar ambiciosos, però el bon inici de la comissió obre el camí per treballar en favor de la igualtat al barri de La Mina.