II Jornada sobre el Projecte Educatiu de Sant Adrià de Besòs

Aquesta jornada es celebra per tal d’analitzar el diagnòstic compartit sobre l’educació al nostre municipi i definir les línies concretes d’actuació que s’hauran de implementar en el futur inmediat.

L’Ajuntament amb la participació de la ciutadania, vol fer de Sant Adrià de Besòs una ciutat educadora i, en aquest camí, ja hem donat algunes passes.

El primer pas: el dia 20 de novembre de 2003 va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament la signatura de la Carta de Ciutats Educadores i ens hem incorporat a l’Associació Internancional de Ciutats Educadores.

El segón pas: la primera jornada de reflexió i debat sobre el Projecte Educatiu de Sant Adrià de Besòs (PESAB), celebrada el 21 de febrer de 2004 i a la que hi van ser presents prop de 150 personas, representants de tots el agents que estem implicats en l’educació i en la convivència – pares i mares, centres docents, entitats (esportives, culturals, d’educació en el lleure, veïnals…) comerciants, sindicats, empresaris, polítics i tècnics de diferents administracions…

El tercer pas està sent el debat amb les entitats , amb els tècnics i els polítics de l’ajuntament, els mestres i professors, els cossos de seguretat, els sindicats, els comerciants… per tal d’elaborar entre tots plegats el diagnòstic compartit sobre l’educació, en el sentit més ampli del terme, al nostre municipi.

Ara volem donar un altre pas amb la celebració de la II Jornada sobre el Projecte Educatiu de Sant Adrià de Besòs.

Us convidem a aquesta jornada, que tindrà lloc a la nostra ciutat el dia 6 de novembre de 2004, a l’IES Manuel Vàzquez Moltalbán (abans IES Sant Adrià).

Programació ::

9:00h Inscripcions i recollida de documents.
9:30h

Inauguració. Donarà la Benvinguda l’Alcalde de Sant Adrià de Besòs, Jesús M. Canga.
Convidats d’Honor ::
Sra. Marta Cid, Consellera d’Educació (per confirmar)
Sr. Àngel Merino, President de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.

10:00h Presentació del Mapa Educatiu i del Diagnòstic compartit de Sant Adrià de Besòs.
Estructuració dels grups de treball. A càrrec del Sr. Oscar Rebollo, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de l’Equip INDIC i de Rosa Maicas, de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
10:45h Pausa i cafè
11:15h Treball en grups
13:15h Posta en comú dels relators dels grups
13:45h

Cloenda a càrrec del Regidor d’Educació de Sant Adrià de Besòs, Sr. Gregori Belmonte.