Inauguració del Parc de la Ribera

L’acte, que tindrà lloc en el marc dels actes de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.

El diumenge, 11 de setembre s’inaugurarà el Parc de la Ribera, una nova zona verda de Sant Adrià de Besòs. L’acte, que tindrà lloc en el marc dels actes de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, comptarà amb la presència del Sr. Dídac Pestanya, vice-president primer de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea de Barcelona, i de l’alcalde de Sant Adrià, Jesús M. Canga Castaño.

El Parc de la Ribera compren el passeig situat en el marge esquerre del riu (entre el c. Olímpic i el riu Besòs) que va des del Club de Tennis Sant Adrià fins al pont d’Eduard Maristany. Un nou espai verd per a l’ús ciutadà amb una amplada variable entre 40 i 26 m, una llargada de 623 m, i una superfície d’actuació de 17.378 m2.

El nou parc combina zones més dures (formigó) amb d’altres més toves (arbrat i sauló) i ofereix zones de passeig, de jocs infantils, d’esport i carril bici. Quant a la vegetació s’han escollit els tipus d’arbrat que hi havia a les antigues lleres dels rius i s’ha tingut en compte la proximitat del mar, també s’han trasplantat a aquest nou indret arbres afectats per obres del municipi.

El Parc de la Ribera complementa el projecte de recuperació medioambiental del tram final de la llera del Besòs i actua com a espai integrador de la ciutat amb el riu.

El projecte i la direcció d’obra els ha portat a terme l’Àrea Metropolitana i el seu finançament la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Acte: Inauguració Parc de la Ribera
Data: 11 de setembre de 2005
Hora: 13.30 h
Lloc: c.Olímpic/pont de Cristòfol de Moure