Informe sobre els Drets dels Infants del Síndic de Greuges de Catalunya

El Síndic de Greuges de Catalunya, el defensor de les persones, també es el defensor dels infants i adolescents. El Síndic deixa molt clar que malgrat els nostres infants siguin menor d’edat, tenen drets i deures com els adults. I que aquests drets, tothom els ha de respectar i el Síndic vetllara per assegurar que efectivament es poden acomplir.

Fa uns dies el Síndic va publicar un informe sobre el drets dels infants i amb motiu de la cel·lebració del Dia Internacional de la Infància us convidem a fer una ullada.

 drets_infants0012011.jpg

 Aquest es un extracte de l’introducció del informe  que revisa els drets generals com l’interès superior de l’infant i el respecte de les serves opinions, a les obligacions comunes dels pares i l’assistència de l’estat en el seu desenvolupament, la protecció contra tota forma de violència, l’adopció, l’administració de la justícia de menors, la salut i els serveis sanitaris, el dret a l’educació i el dret al joc, al descans i a les activitats recreatives i culturals.

drets_infants0022011.jpg

"[…] La Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència estableix el reconeixement del Síndic de Greuges com a defensor dels drets dels infants, i assigna a aquesta institució la missió de promoure els interessos i els drets dels infants i els adolescents, i de vetllar pel ple compliment de les condicions del seu desenvolupament integral.

[…]La Convenció sobre els drets dels infants i la legislació que la incorpora és el prisma per mitjà del qual el Síndic analitza la situació dels drets dels infants i duu a terme la seva tasca per defensar-los i promoure’ls. El text de la Convenció, aprovat el 20 de novembre de 1989, va significar un gran pas endavant perquè, per primera vegada, es van recollir per escrit en un únic document tots els drets dels infants i els adolescents. Es tracta d’un document amb força jurídica obligatòria que ofereix una imatge global de la infància i en què es produeix un ple reconeixement de l’infant com a veritable subjecte de drets.[…]

Entre els principis rectors, cal destacar el reconeixement del principi de l’interès superior de l’infant o l’adolescent, que d’acord amb la Llei ha de ser principi inspirador i fonamentador de les actuacions públiques (art. 5.1) i de totes les decisions adoptades pels progenitors, pels titulars de la tutela o de la guarda i per les
autoritats públiques (5.3). Així mateix, s’estableix que aquest principi ha de ser el criteri d’avaluació de les normes i les polítiques públiques, i que els infants i els adolescents han de participar activament en aquesta
avaluació. Es tracta, sens dubte, d’un dels articles més importants i més difícils d’aplicar de la Llei.[…]"

drets_infants0032011.jpg

Pots llegir l’informe sencer en format PDF i fer una ullada a la web del Sindic dels Infants i Adolescents.

Les fotografies que acompanyen l’article estan realitzades per Hipnos i estan publicades al seu flickr sota una llicencia Creative Commons.