Inici de la construcció dels nous habitatges socials al barri de la Mina

Durant el 2007 es construiran un total de 400 habitatges protegits, 350 dels quals reallotjaran a les famílies afectades pel Pla de Transformació.

L’any 2007 serà l’any en que s’iniciarà la construcció d’un total de 400 habitatges protegits, dels quals 350 han de servir per al reallotjament de les famílies afectades per les actuacions urbanístiques del Pla de transformació. I, ja s’estan construint per part de promotors privats, els primers habitatges lliures dels 700 previstos. El pressupost actual previst per a la construcció dels habitatges socials és de 46 milions d’euros.

Les noves edificacions es localitzen en parcel·les de nova creació. Aquestes se situen a l’eix central del barri, a banda i banda de la nova rambla de la Mina que camina en direcció al mar, i al sòl industrial recuperat que hi havia a l’extrem est del barri entre l’avinguda Manuel Fernández Márquez i el carrer Llull. Els nous carrers i vials transversals han generat un total de 17 solars destinats a nous habitatges, i altres que es reserven per a equipaments i zones verdes.

Els edificis de pisos socials ocuparan 7 d’aquestes noves parcel·les, 3 per sobre de Fernández Márquez, que suposaran 160 habitatges, i 4 entre aquesta avinguda i el carrer Llull, que donaran lloc a 240 habitatges més. Per a cadascun d’aquests edificis s’ha encarregat un projecte diferent amb l’objectiu de trencar amb la uniformitat dels primers blocs que es van construir quan es va crear el barri, tant a la Mina Vella com a la Mina Nova.

Sota el principi de la diversitat que regeix el Pla de Transformació del barri de la Mina amb la intenció de renovar-lo s’ha planejat la construcció suficient d’habitatges socials que pugui garantir la barreja de població, habitatges i arquitectures. El nombre d’habitatges dels nous edificis oscil·la entre 36 els que menys i 77 el més gran.

Amb les noves edificacions que han d’integrar-se en l’estructura prèvia del barri es fa una aposta per un ordre obert de l’arquitectura amb tipologies variades des de la torre fins al bloc laminar, amb una barreja important d’altres usos a l’interior. Comptant que el nou passeig ha de descongestionar la zona i ser un espai de barreja i esponjament, els nous blocs de pisos són d’escala bastant més petita, de gra reduït, més pròximes al sòl i més filtrats. Tindran espais exteriors oberts, terrasses i balcons, des d’on gaudir del privilegi de ser un barri assentat prop del mar, i es construiran places d’aparcament, que superar en nombre el d’habitatges.

Concurs d’arquitectes

Per a la realització dels habitatges protegits el Consorci i l’Institut Català del Sòl van convocar un concurs, amb una secció especial per a joves arquitectes de menys de 40 anys, al qual s’hi van presentar més de 50 equips d’arquitectes. Entre els arquitectes amb currículum es van seleccionar 5 equips per cadascuna de les 5 parcel·les triades per aquesta secció que van presentar estudis previs, i d’aquí en van sortir 5 els guanyadors que ara es fan càrrec dels 5 projectes finals. En el cas dels arquitectes joves, aquests van presentar estudis previs per passar la selecció i optar a fer-se càrrec del desenvolupament dels projectes finals per a les dues parcel·les restants. Actualment, els set equips d’arquitectes guanyadors, que també es faran càrrec de la direcció de les obres, treballen en els projectes bàsics i executius de les edificacions.

El Consorci del barri de la Mina ha encarregat a l’INCASÒl les obres de construcció d’aquests set nous edificis d’habitatges socials. Les previsions són que els treballs de construcció comencin l’últim trimestre d’aquest any 2007 i que a finals del 2009 s’hi pugui començar a viure.

Relació dels equips d’arquitectes guanyadors encarregats ara de fer els projectes finals per a les set parcel·les destinades a habitatge social:

  • Araño-Ensenyat-Tarrida, edifici de 66 habitatges.
  • Cristian Vivas Millaruelo, edifici de 36 habitatges.
  • BAAMP, edifici de 52 habitatges (Francesc Bacardit i Jaume Armengol)
  • AZARQ, edifici de 44 habitatges
  • JBE, edifici de 77 habitatges (Joan Barba)
  • RGA Arquitectes, SA, edifici de 76 habitatges (Riera / Gutiérrez)
  • Mora-Sanvicens Arquitectes, edifici de 66 habitatges.(Gabriel Mora)