Iniciativa Legislativa Popular per la dació en pagament

Des de l’inici de l’omnipresent crisi, l’any 2007, fins al tercer trimestre del 2010, s’executaren a Espanya més de 250.000 execucions hipotecàries, 47.838 de les quals a Catalunya, que encapçala el rànquing de l’estat.

I, què és una execució hipotecària?

5474464467_6514bc9c52_b.jpg

En el cas de que no es puguin pagar el terminis d’una hipoteca, a Espanya, a diferència d’altres països com França, Estats Units… on l’entrega de l’immoble anul·la el deute contret amb la entitat financera, l’habitatge entra en subhasta per tal de dirimir-ne l’actual preu al mercat. En el 90% dels casos, la subhasta queda deserta i és llavors quan l’entitat creditora es pot quedar amb l’immoble pel 50% del seu preu de taxació i demana que es produeixi l’execució hipotecària. Es a dir, que els propietaris han d’abandonar l’immoble i pagar el 50% de deute que encara tindran amb el banc o caixa.

El passat 30 de Març, varies organitzacions presentaren al congrés dels diputats, una Iniciativa Legislativa Popular , que de ser acceptada, tindria nou mesos per a recollir mig milió de firmes per a canviar la Llei hipotecària . El que es demana és que en els casos de primera residència i deutors amb bona fe, es a dir, els que hagin deixat de pagar per una causa justificada, paro o malaltia, les persones puguin liquidar el deute amb l’entrega de l’immoble, el que es coneix per dació en pagament.

Per a saber-ne més, i adherir-se a la iniciativa, les entitats promotores han obert una pagina web: http://www.quenotehipotequenlavida.org/

Molt recomanable per conèixer alguns casos de les quasi 15 execucions que es calcula es produeixen diàriament a Barcelona, el molt interessant documental del 30 min emès el passat 10 d’abril

Entitats promotores de la ILP:

Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes, Assegurances de Catalunya (AICEC‐ADICAE)

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Observatori DESC)

Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH)

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT deCatalunya)