IV Mostra de Treballs de Recerca a Sant Adrià

  • Categoria de l'entrada:Sense categoria

El Centre de Recursos Pedagògics, els centres de secundària que imparteixen batxillerat i la Biblioteca Font de la Mina organitzen aquesta mostra a fi d’implementar la recerca i com a suport a la tasca docent.

Es tracta d’una exposició pública i una mostra de treballs de recerca de batxillerat, adreçada a l’alumnat i a altres membres de la comunitat educativa, així com a la ciutadania en general.

Objectius:

– Potenciar les activitats de recerca que fan els alumnes de batxillerat.

– Promoure les habilitats comunicatives i argumentatives de l’alumnat.

– Promocionar mitjançant el treballs de recerca el coneixement i el sentiment de pertinença a Sant Adrià

– Donar a conèixer a la comunitat educativa i a la ciutadania en general, els treballs d’investigació que es duen a terme als Centres Educatius de Sant Adrià de Besòs.

 

Programa  

15.30h

Inauguració amb les intervencions del Sr. Gregorio Belmonte. Regidor d’Educació i Solidaritat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs; i del Sr. Josep Lluís Blanco. Inspector d’Ensenyament de Sant Adrià de Besòs.

 

16.00

Presentació de Treballs

– L’ALZHEIMER ES POT CURAR AMB CÈL·LULES MARE?

Introducció a la malaltia de l’Alzheimer i aprofundiment de les hipòtesis de tractament possible, a partir d’entrevistes a experts i de l’assistència al Congrés Internacional de l’Alzheimer 2011 a Madrid.

Dani Sastre, Mónica López, Míriam Paz, Yun-Ting Liu Xu

Col·legi Sant Gabriel  

 

– LA CREACIÓ D’UN VIDEOJOC.

Aprendre el procés de desenvolupament d’un videojoc en tots els seus àmbits ( disseny, programació, …), tot posant en pràctica el que s’ha après en un projecte propi.

Fran Armijo, Francesc Delgado, Didac Barrena, Rafael Genés,

Col·legi Sant Gabriel

 

– MÚSICA I MATEMÀTICA.

Investigació sobre la composició musical a partir d’estructures matemàtiques. Quines estructures matemàtiques són susceptibles de produir música? La meva investigació m’ha permès idear alguns mètodes per compondre. Això és el que podeu sentir en la meva exposició.

Ricard Figuerola Corbera

INS. Manuel Vázquez Montalbán  

 

– SUPERCONDUCTIVITAT.

Quan assumeixes que ets un superconductor, resistir-s’hi és inútil.  

ADAN MEJIAS BUZÓN.

Col·legi Túrbula  

 

– CATALUNYA, ESTAT INDEPENDENT.

Descobriu la viabilitat d’una Catalunya amb estructures político – administratives pròpies i exclusives. FERNANDO GÓMEZ CARVAJAL.

Col·legi Túrbula  

 

– UNINT EL PASSAT AMB EL FUTUR.

Creació d’un projecte de convertir en museu les tres xemeneies de la nostra ciutat. El treball es proposa 4 objectius: 1) Recuperar els edificis existents; 2) Reutilitzar-los de forma coherent i integradora; 3) Generació d’un nou espai públic obert al municipi; 4) Habilitar un museu d’història de Sant Adrià.

STEPHANNY ARANCIBIA I ELENA ORTS.

INS. Manuel Vázquez Montalbán  

 

– DISNEY’S QUESTIONS. Endinsar-nos en el màgic món de Walt Disney, donant resposta als interrogants que han anat sorgint sobre aquest mite.

Judith Mensaque, Adrià Pérez

Col·legi Sant Gabriel  

 

19.30

Refrigeri