Jornada PREMIOS NACIONALES DE URBANISMO 2004-2005-2006

Amb motiu dels "Premios Nacionales de Urbanismo" dels anys 2004, 2005 i 2006, el Ministerio de Vivienda va elaborar el llibre "OPR, Ordenar el territorio, Proyectar la ciudad, Rehabilitar los tejidos existentes" en el que es recull extensament els premis atorgats en els esmentats anys, a tres documents d’escales diferents: El Pla Territorial Insular de Menorca, el Plan General de Fuenlabrada i el Pla de Reordenació i Millora del barri de La Mina.

La presentació del llibre i la visita al barri de La Mina, amb un avançat estat de les obres de transformació tant pel que faa la construcció dels edificis d’equipament públic (escola, IES, caserna dels mossos, poliesportiu, biblioteca, centre religiós…) com a les obres d’urbanització, de les noves arquitectures residencials així com la dotació dels ascensors i les altres actuacions complementàries realitzades, son el motiu de la present jornada, en la que podrem debatre i compartir l’experiència realitzada, així com visitar en el mateix barri, comentades pels seus autors alguns d’aquests projectes ja executats i en funcionament.

3796408642_19bdaa6d1d_b.jpg

Programa de les jornades
 

10.00h

Trobada a la biblioteca "Font de La Mina".
Inici de la jornada i explicació del projecte per part del seu autor: Alfons Soldevila

10.15 – 10.45 hores
Presentació de la jornada.
Maria Rosario Alonso Ibañez, Directora General de Suelo y Políticas Urbanas. Ministerio de Vivienda
Jesús Maria Canga, Vicepresident del Consorci del barri de La Mina i Alcalde de Sant Adrià de Besòs
Josep Maria Vilanova Claret, president AAUC
 

10.45 – 11.30h
Presentació del llibre de los Premios Nacionales de Urbanismo 2004-2005-2006.
Ramón Lopez de Lucio, arquitecte i autor del Llibre OPR
 

11.30 – 12.00h
El Pla Especial de Reordenació i Millora del barri de La Mina
Sebastià Jornet Forner i Carles Llop Torné, Jornet – Llop – Pastor arquitectes

12.00 – 12.30h
Els programes del Pla d’Actuació Social al barri de la Mina
Carme Ferran. Cap de l’Àrea Social de Consorci del barri de La Mina.
 

12.30 – 13.30h
Passeig pel barri de La Mina i visita a alguna de les seves actuacions
Poliesportiu la Mina, arquitectes David Bochaca i Marc Forés
La dotació dels ascensors a La Mina Vella, obra de César Diez
Els habitatges protegits en construcció
 

13.30 – 14.00h
Darrera visita i cloenda de la jornada
L’església de la Mare de Deu de les Neus, obra de Manuel Ribas i Piera
 

Cloenda de la jornada
Josep Maria Vilanova i Claret, president AAUC

 

La imatge que il·lustra aquest article pertany a la galeria de Utomjording a Flickr